Nettowinstmarge

De nettowinstmarge is het percentage van de omzet dat overblijft nadat alle kosten in mindering zijn gebracht op de omzet. De meting laat zien hoeveel winst een bedrijf kan halen uit zijn … Lees verder

Operationele winstmarge

De operationele winstmarge (ok wel: bedrijfwinstmarge) is de winst die een bedrijf genereert uit zijn bedrijfsactiviteiten. Het toont de financiële levensvatbaarheid van de kernactiviteiten van een bedrijf, vóór eventuele externe financiële of … Lees verder

Quick ratio

Quick ratio analyse wordt gebruikt om het vermogen van een bedrijf om zijn rekeningen te betalen te onderzoeken. In essentie toont elke quick ratio van 2:1 of beter aan dat een bedrijf … Lees verder

Current ratio

De current ratio meet het vermogen van een organisatie om haar rekeningen op korte termijn te betalen. Het is een gebruikelijke maatstaf voor de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf. De verhouding wordt door … Lees verder

Winst per aandeel

De winst per aandeel vertegenwoordigt het deel van de bedrijfsinkomsten dat beschikbaar is voor de houders van gewone aandelen. De maatregel wordt nauwlettend gevolgd door de beleggers, die hem gebruiken om de … Lees verder

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een lening, die door een bedrijf of de staat wordt uitgegeven. Een obligaties wordt uitgegeven wanneer bedrijven nood hebben aan vers kapitaal. Particuliere beleggers kunnen intekenen op deze obligatie. … Lees verder