Basispunten

Een basispunten is een honderdste van 1 procent. Een basis punt is dus 0.01% ofwel 0.0001 en wordt vaak geduid als ‱. 1% is dus 100‱. Basispunten worden gebruikt om de percentuele … Lees verder

Liquiditeitsrisico

In de context van de verhandelde markten is het liquiditeitsrisico het risico dat men gedurende een bepaalde periode geen activa van een bepaalde omvang kan kopen of verkopen zonder dat dit een … Lees verder

Correlatie in het beleggen

De correlatie in het beleggen is een maatstaf voor de wijze waarop investeringen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Wanneer beleggingen zich tegelijkertijd in dezelfde richting bewegen, worden ze als positief gecorreleerd … Lees verder

Het verschil tussen Capex en Opex

CapEx (Capital Expenditure) verwijst investeringen in vernieuwingsprojecten, terwijl OpEx (Operational Expenditure) verwijst naar terugkerende kosten of exploitatie. Investeringsuitgaven (CapEx) worden gedaan wanneer een bedrijf activa aanneemt die na het lopende belastingjaar voordelig … Lees verder

Aangepaste nettoresultaat

Het aangepast nettoresultaat is een indicator voor de waarde van een bedrijf voor nieuwe eigenaren. Terwijl de primaire inkomsten kunnen worden verondersteld stabiel te blijven zolang de normale bedrijfsvoering stabiel blijft, verschuiven … Lees verder

Cashflow per aandeel

De cashflow per aandeel is het bedrag van de nettokasstromen van een onderneming dat aan elk uitstaand aandeel wordt toegewezen. De cashflow per aandeel wordt nauwlettend gevolgd door de investeerders, omdat het … Lees verder

Verschil tussen boekwaarde en marktwaarde

De boekwaarde van een bezit is de oorspronkelijke aankoopwaarde, aangepast voor eventuele latere wijzigingen, zoals waardevermindering of afschrijving. De marktwaarde is de prijs die kan worden verkregen door de verkoop van een … Lees verder

Ex Dividend

ex dividend datum voorbeeld

De ex-dividenddatum is een belangrijke datum in de handel in aandelen – het kopen van een aandeel voor de ex-dividenddatum betekent dat beleggers het eerstvolgende dividend uit dat aandeel kunnen krijgen, terwijl … Lees verder

Small cap en large cap

small cap large cap verschil

Afhankelijk van hun huidige marktkapitalisatie worden aandelen of bedrijven in drie categorieën ingedeeld: Large cap bedrijven Mid cap bedrijven Small cap bedrijven Maar waarom wordt dit onderscheid gemaakt? en waar ligt de … Lees verder

Free float

free float voorbeeld

De free float van een onderneming verwijst naar het aantal uitstaande aandelen dat beschikbaar is voor het publiek voor de handel. De free float is dus het aantal vrij verhandelbare aandelen Formule … Lees verder