Belastingvoordelen groen beleggen en sparen in 2019: Een rekenvoorbeeld

Groene of duurzame beleggingsproducten worden door de overheid gestimuleerd middels een fiscaal voordeel. In de praktijk komt dit neer op een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing en een voordeel op de heffingskorting. In dit artikel leggen we aan de hand van een rekenvoorbeeld uit wie aanspraak maakt op dit belastingvoordeel in 2019.

De belastingdienst stelt dat voor groene beleggingen een vrijstelling van vermogensrendementsheffing geldt. Dit betekent dat u enkel belasting hoeft te betalen wanneer de waarde van de groene belegging een grenswaarde overschrijdt. In 2019 is het vrijgestelde bedrag zonder fiscale partner €58.540, mét fiscale partner is dit €117.080. Wanneer uw duurzaam belegde vermogen boven deze bedragen uitkomt, betaalt u enkel belasting over het verschil van de waarde van uw belegging en het belastingvrije aantal hierboven genoemd.

Naast de vrijstelling ontvangt u extra heffingskorting van 0,7% op het bedrag waarover de vrijstelling geldt.

Welke duurzame beleggingen leveren fiscaal voordeel op?

De term duurzaam of groen is ambigu. Welke beleggingen bieden dit fiscale voordeel? De belastingdienst verschaft duidelijkheid op haar website. We zien dat de meeste grote Nederlandse banken een vorm van duurzame beleggingen aanbieden.

De producten voor groen sparen van de Nederlandse banken vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel waarin uw spaargeld tot €100.000 gewaarborgd wordt.

Beperkte toetredingsmogelijkheden

De praktijk leert dat lang niet al deze producten open zijn om in te stappen. Het groene kapitaal verworven door ingelegd vermogen van beleggers moet volgens de overheid worden geïnvesteerd in duurzame projecten. In de praktijk zien we dat er een gering aantal projecten beschikbaar komt: de vraag is groter dan het aanbod. Zodoende staan niet alle groene fondsen open voor nieuwe beleggers of spaarders.

Wanneer geldt een belegging als groen?

Een bank kan met het geld verkregen uit een groenfonds een lagere rente geven aan groenprojecten. Hieronder kunnen bijvoorbeeld energieprojecten, duurzame gebouwen, verduurzaming in landbouwprojecten en natuurontwikkelingsprojecten vallen. Voorwaarde voor de banken is dat deze projecten een groenverklaring hebben.

In de regel kunnen banken met een groenfonds een project alleen financieren wanneer het project over een groenverklaring beschikt. Wanneer belanghebbenden in een project een groenverklaring willen, kunnen zij aankloppen bij een bank. Het groenfonds van de bank kan de verklaring voor het project aanvragen bij de RVO.

Hoeveel fiscaal voordeel haal ik uit groen beleggen of sparen?

In 2019 is het vrijgesteld vermogen zonder fiscale partner €58.540, met fiscale partner is dit €117.080. Het voordeel dat u haalt ten op zichte van conventionele ‘niet-groene’ beleggingen hangt af van de hoogte van het belegde vermogen.

Normaal gesproken wordt vermogensrendementsheffing betaald over het vermogen dat u in Box 3 hebt. In 2019 is de eerste €30.360 (met fiscale partner €60.720) vrijgesteld voor niet-groene beleggingen. Voor groene beleggingen is dit bedrag dus hoger (zie vorige paragraaf).

Sinds 2019 maakt de Belastingdienst onderscheid in gespaard en belegd vermogen en de belasting over dit vermogen.

Belasting voordeel groen sparen of beleggen: een rekenvoorbeeld

We leggen kort uit wie voordeel kan halen uit groene beleggingen. We duiden in het rekenvoorbeeld een situatie zonder fiscale partner. Met fiscale partner moet enkel de drempelwaarde veranderd worden van €58.540 naar €117.080.

We rekenen met twee scenario’s waarin het totale vermogen €50.000 bedraagt. Het is duidelijk dat het belastingvoordeel van een (deels) groene spaarrekening aanzienlijk is in dit voorbeeld door de heffingskorting en de vermindering in vermogensrendementsheffing.

Voor wie is groen sparen interessant?

Met de lage spaarrentes en gerichte maatregelen van de belastingdienst komt naar voren dat groen sparen of beleggen vooral voor bepaalde groepen interessant is. Allereerst loont het om meer vermogen dan het vrijstellingsbedrag te hebben. Daarnaast loont hem om inkomen te hebben terwijl u groen spaart, omdat op de inkomensbelasting een heffingskorting van 0,70% toepasbaar is ter hoogte van uw groen gespaarde vermogen. Daarnaast merken we op dat mensen met een fiscale partner een sterk hoger vrijgesteld vermogen hebben wanneer zij groen sparen.

Categorieën Beleggen

Plaats een reactie