Beurswaarde

Beurswaarde, ook bekend als marktkapitalisatie (of in het Engels: market capitalisation) is de huidige marktwaarde van alle uitstaande aandelen van een bedrijf dat genoteerd staat aan een aandelenindex. De beurswaarde wordt berekend door de huidige aandelenprijs te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Met deze berekening vormt de beurswaarde als het ware de grootte van het bedrijf. Het is een indicatie van de totale waarde die een belegger geeft aan de uitstaande aandelen van het bedrijf.

Het nut van de beurswaarde

De beurswaarde is een nuttig financieel kengetal, het toont in een enkele oogopslag wat een bedrijf waard is.

De beurswaarde wordt vaak gebruikt om een categorisatie te maken van verschillende beursgenoteerde aandelen. Op de Amsterdamse beurs kennen we naast de AEX ook de AMX en de AScX. De bedrijven met de grootste beurswaarde staan genoteerd aan de AEX, de minder waardevolle aandelen aan de AMX en AScX.

In het engels vindt vaak een categorisatie plaats in large-cap, mid-cap, en small-cap aandelen, respectievelijk gerangschikt naar afnemende beurswaarde.

De formule

Beurswaarde = Huidige marktprijs x Aantal vrij verhandelbare aandelen

Het aantal vrij verhandelbare aandelen is hierin gelijk aan het aantal aandelen min het aantal dat door het bedrijf zelf wordt gehouden. Dat wil zeggen dat alleen de vrij verhandelbare aandelen worden meegenomen in de berekening.

Hogere aandelenprijs is niet gelijk aan een hogere beurswaarde
De beurswaarde is met deze formule ook direct een middel om een mythe onder amateurbeleggers te ontkrachten. Een hogere aandelenprijs hoeft namelijk niet een hogere beurswaarde te betekenen. Zo is de beurswaarde van Apple en Amazon ongeveer gelijk, terwijl de waarde van het aandeel een factor tien verschilt. Dit verschil wordt verklaard door een kleiner aantal vrij verhandelbare aandelen van Amazon (circa 10x meer aandelen Apple dan Amazon).

Naam Prijs aandeel# Uitstaande aandelenBeurswaarde (miljard $)
AMZN$3,178.355071480001612
AAPL$169.80163343700002774

Een voorbeeld

De huidige marktprijs op het moment van schrijven van ASML €271,55. Het aantal vrij verhandelbare aandelen is per eind 2018 gelijk aan 421,10 miljoen (dit aantal verandert vaak licht over de jaren door mutaties, bijvoorbeeld door het inkopen van aandelen). Met de berekening komen we dan op een marktkapitalisatie van ruim €114 miljard (€271,55 * 421100000).

Categorieën Beleggen

Plaats een reactie