CAGR

CAGR staat voor compound annual growth rate. Naar het Nederlands vertaald komt het ongeveer neer op samengesteld jaarlijks groeipercentage. Het is een financiële investeringsberekening die het percentage meet dat een investering jaarlijks stijgt of daalt. U kunt dit zien als het gemiddelde jaarlijkse rendement van een investering over een bepaalde periode. Aangezien het jaarlijkse rendement van de meeste investeringen van jaar tot jaar verschilt, wordt in de CAGR-berekening het gemiddelde van de goede en slechte jaarrendementen uitgedrukt in één rendementspercentage dat investeerders en het management kunnen gebruiken om in de toekomst financiële beslissingen te nemen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het samengestelde jaarlijkse groeipercentage niet het werkelijke jaarlijkse rendement is. Het is een gemiddelde van alle jaarlijkse opbrengsten die de investering heeft opgeleverd. Het egaliseert alle jaartarieven om het gemakkelijker te maken het rendement te vergelijken met andere investeringsmogelijkheden. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een kapitaalproject financieren dat vijf jaar lang geld verliest en in het zesde jaar een enorme winst maakt. Deze CAGR zou de eerste vijf jaar met een negatief rendement gelijk maken met het zesde jaar met een positief rendement.

CAGR Formule

De CAGR-formule wordt berekend door eerst de eindwaarde van de investering te delen door de beginwaarde om het totale groeipercentage te vinden. Dit wordt dan naar de N-wortel gebracht waar de N het aantal jaren is dat het geld is geïnvesteerd. Tot slot wordt er één van het product afgetrokken om tot het samengestelde jaarlijkse groeipercentage te komen. Hier is hoe het eruit ziet:

CAGR formule

De vergelijking lijkt in het begin misschien een beetje complex, maar dat is het echt niet nadat je het in een voorbeeld of twee gebruikt hebt. Vergeet niet dat we het gemiddelde rendement over de levensduur van een investering berekenen, zodat je het eerste deel van de vergelijking kunt zien als het meten van het totale rendement. In het tweede deel van de vergelijking wordt het rendement over de levensduur van de investering op jaarbasis berekend. Als je dat begrijpt, is het een vrij eenvoudige formule.

CAGR Voorbeeld

Sommige van deze financiële ratio’s zijn gemakkelijker te begrijpen door naar een voorbeeld te kijken. Laten we aannemen dat een bedrijf 75.000 euro heeft geïnvesteerd in nieuwe geautomatiseerde productieapparatuur. Zonder rekening te houden met de besparing op de arbeidskosten, kon het bedrijf de afgelopen vijf jaar 25.000 euro extra werk binnenhalen door deze kapitaalinvestering. De eindwaarde van de investering zou dus €100.000 zijn. Hier is hoe je CAGR kunt berekenen voor zijn bedrijf:

CAGR voorbeeld

Zoals u kunt zien, heeft het bedrijf gemiddeld 5,86% op zijn investering in nieuwe geautomatiseerde apparatuur gezet. Dit betekent dat als we de verdiensten zouden kunnen afvlakken en ze gelijk zouden kunnen maken over de vijf jaar, het bedrijf elk jaar 5,86% zou hebben verdiend. Zoals ik al eerder zei, proberen we het voorbeeld te vereenvoudigen, zodat we de effecten van arbeidsbesparing op het rendement niet in overweging nemen.

Laten we er nu van uitgaan dat het bedrijf ook een deel van de winst van het bedrijf in een aandeel steekt. Hij kocht vijf jaar geleden 35.000 euro aan aandelen. Onmiddellijk nadat hij de aandelen kocht, daalde de markt en zijn investering schommelde rond de €20.000 voor de komende vier jaar. In het vijfde jaar herstelde de economie zich en vandaag de dag zijn de aandelen €50.000 waard. Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage van het bedrijf voor zijn aandeleninvestering zou op deze manier worden berekend:

CAGR uitrekenen

Hoewel het bedrijf vier jaar lang verlies heeft geleden met zijn voorraad, kon hij een groeipercentage van 7,39% op jaarbasis bereiken. Vergelijking van de voorraad investering met de kapitaalinvestering in machines, zou het bedrijf beter af zijn geweest het investeren van al het geld van het bedrijf in voorraad, omdat hij verdiende een extra 1,53% jaar over het jaar met de voorraad aankopen.

Bereken de CAGR voor een voorbeeld met uw eigen waarden middels onderstaande tool.

Loading...

CAGR berekenen

%

Analyse

Waar wordt CAGR voor gebruikt?

Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage helpt het management en de beleggers om beleggingen te vergelijken op basis van hun rendement. Het maakt niet uit waar de investering in zit of hoeveel de oorspronkelijke investering is. Het management kan een CAGR-calculator gebruiken om een investering van €1 miljoen in nieuwe machines te vergelijken met een investering van €500.000 in een nieuw gebouw. Dit maakt het concept zo veel krachtiger voor managers en eigenaren omdat het hen in staat stelt om hun geld te verschuiven naar investeringen die hen het hoogst mogelijke rendement geven, ongeacht wat het is.

Bij het vergelijken van investeringen in niet-verwante activiteiten moet natuurlijk wel enige voorzichtigheid in acht worden genomen. Als in het voorbeeld al het geld van het bedrijf op voorraad zou hebben, zouden zijn productieprocessen eronder kunnen lijden en zouden ze orders kunnen hebben gemist en klanten kunnen zijn kwijtgeraakt. Er gaat veel meer in het besluitvormingsproces om dan het samengestelde jaarlijkse groeipercentage, maar het geeft wel een goede basisvergelijking voor het jaarlijkse rendement.

Zoals bij elke investering moet het management zoeken naar mogelijkheden die het hoogste rendement opleveren. Een groter CAGR-percentage is altijd beter dan een lager percentage.

Plaats een reactie