CAGR

De CAGR (Compound Annual Growth Rate) is een indicator die wordt gebruikt om de gemiddelde jaarlijkse groei van investeringen te berekenen. Het wordt berekend als de geometrische gemiddelde waarde van de groei van de waarde van beleggingen over een bepaalde periode.

De CAGR wordt gebruikt om de waardestijging van verschillende investeringen in de loop van de tijd te vergelijken. Dit stelt beleggers in staat om te evalueren welke beleggingen meer winst opleveren en winstgevender zijn. De CAGR wordt altijd aangegeven als een percentage en geeft aan hoe snel de waarde van de investering in een bepaalde periode is gegroeid.

De CAGR is een zeer nuttige indicator omdat het rekening houdt met de verschillen in de kosten van investeringen aan het begin en aan het einde van de periode, evenals het aantal jaren waarin de investering werd uitgevoerd. Zo kunt u met de CAGR de groei in de waarde van verschillende investeringen in de loop van de tijd nauwkeuriger vergelijken.

De CAGR (Compound Annual Growth Rate) is een indicator die wordt gebruikt om de gemiddelde jaarlijkse groei van investeringen te berekenen. Dit is een zeer nuttige indicator omdat het u in staat stelt om de groei in de waarde van verschillende beleggingen in de loop van de tijd nauwkeurig te vergelijken.