Capex opex verschil

CAPEX (Engelse investeringsuitgaven) en OPEX (Engelse operationele kosten) zijn twee soorten kosten die bedrijven kunnen maken. Kapitaaluitgaven zijn uitgaven die verband houden met de aankoop of bouw van nieuwe vaste activa, zoals machines, gebouwen of voertuigen. Ze zijn noodzakelijk voor de activiteiten van het bedrijf en stellen het bedrijf in staat om zijn efficiëntie te ontwikkelen en te verbeteren.

Aan de andere kant, OPEX is de kosten in verband met de huidige werking van de onderneming. Dit zijn uitgaven die regelmatig moeten worden betaald zodat het bedrijf kan werken aan bijvoorbeeld de kosten van de aankoop van grondstoffen, materialen, energie of salarissen voor werknemers.

CAPEX en OPEX verschillen op verschillende belangrijke punten van elkaar. Kapitaaluitgaven zijn uitgaven die een bedrijf in staat stellen te groeien en zijn efficiëntie te verbeteren, terwijl OPEX lopende kosten zijn en geen directe voordelen opleveren.

CAPEX (eng.Investeringsuitgaven) en OPEX (Engelse operationele uitgaven) zijn twee soorten uitgaven die ondernemingen kunnen dragen. Kapitaaluitgaven zijn uitgaven in verband met de aankoop of bouw van nieuwe vaste activa, terwijl OPEX de huidige kosten zijn die nodig zijn voor de werking van de onderneming. CAPEX en OPEX verschillen over zaken als doel, aard en implicaties voor de onderneming. Bewust omgaan met deze kosten kan bijdragen aan het succes van de onderneming.