CAPEX

Een capital expenditure (CAPEX) is een uitgave die een onderneming doet voor de aankoop van nieuwe apparatuur of de verbetering van haar langlopende activa, namelijk materiële vaste activa. In het Nederlands wordt het ook wel kapitaalinvestering genoemd.

Wat betekent CAPEX?

Wat is de definitie van CAPEX? CAPEX heeft meestal betrekking op onderhoudsuitgaven die tot doel hebben de levensduur van de activa van het bedrijf te verlengen door middel van reparatie of upgrade of op uitbreidingsuitgaven die het bedrijf doet bij het zoeken naar uitbreiding van zijn productlijn, het betreden van een nieuwe markt of de overname van een nieuw bedrijf.

capex voorbeelden

Langetermijnactiva zijn de terreinen, gebouwen, machines, voertuigen, meubilair, computers, kantooruitrusting, software, alsook octrooien, handelsmerken en licenties van het bedrijf. Bedrijven rapporteren CAPEX op het kasstroomoverzicht en worden afgeschreven over de levensduur van het betreffende actief, omdat de levensduur van het actief meestal langer is dan het belastingjaar en CAPEX daarom niet als een uitgave kan worden gerapporteerd.

Voorbeeld

CAPEX vertegenwoordigt de uitgaven van het bedrijf aan fysieke activa. De volgende zijn veel voorkomende voorbeelden van kapitaaluitgaven:

  • Fabrieken en machines
  • Verbeteringen aan het gebouw
  • Computers
  • Voertuigen en vrachtwagens

Elke bedrijfstak kan verschillende soorten investeringen hebben. Het aangekochte product kan bestemd zijn voor de uitbreiding van het bedrijf, het updaten van oudere apparatuur of het verlengen van de levensduur van een bestaand vast actief. De investeringen worden op de balans opgenomen onder de rubriek materiële vaste activa. CAPEX is ook opgenomen in de sectie investeringsactiviteiten van het kasstroomoverzicht.

Vaste activa worden in de tijd afgeschreven om de kosten van het actief te spreiden over de gebruiksduur. Afschrijving is nuttig voor investeringen, omdat het de onderneming in staat stelt te voorkomen dat het bedrijf in het jaar waarin het actief werd aangekocht, een aanzienlijke klap op de balans oploopt.

CAPEX kan extern worden gefinancierd, wat meestal gebeurt door middel van onderpand of schuldfinanciering. Bedrijven geven obligaties uit, sluiten leningen af of gebruiken andere schuldinstrumenten om hun kapitaalinvestering te verhogen. Aandeelhouders die dividend ontvangen, letten goed op de CAPEX-nummers en zoeken naar een bedrijf dat inkomsten uitkeert en tegelijkertijd de vooruitzichten op toekomstige winst blijft verbeteren.

Plaats een reactie