Cash ratio

Cash ratio is een coëfficiënt die wordt gebruikt om het vermogen van een onderneming te beoordelen om haar financiële verplichtingen op korte termijn terug te betalen. Het wordt berekend als de verhouding tussen het bedrag aan liquide middelen en liquide middelen dat overeenkomt met de financiële verplichtingen op korte termijn. Hoe hoger de cash ratio, hoe hoger het vermogen van het bedrijf om zijn verplichtingen terug te betalen.

Cash ratio is een belangrijke indicator voor een onderneming, omdat het u in staat stelt om de financiële liquiditeit te beoordelen.

De Cash ratio is dus een coëfficiënt die wordt gebruikt om het vermogen van een onderneming te beoordelen om haar financiële verplichtingen op korte termijn terug te betalen. Het wordt berekend als de verhouding tussen het bedrag aan liquide middelen en liquide middelen dat overeenkomt met de financiële verplichtingen op korte termijn. Een hoge cash ratio betekent dat het bedrijf voldoende middelen heeft om zijn verplichtingen terug te betalen, en een lage Cash ratio kan een bedreiging vormen voor de financiële liquiditeit van het bedrijf. Cash ratio is een belangrijk onderdeel van de beoordeling van de financiële toestand van een onderneming.