Cashflow per aandeel

Cashflow per aandeel is een indicator die wordt gebruikt om de solvabiliteit van een onderneming te beoordelen op basis van haar cashflow. Het wordt berekend als de verhouding van de totale kasstroom tot het aantal uitgegeven aandelen. De waarde van de cashflow per aandeel geeft aan hoeveel geld het bedrijf ontvangt per aandeel.

Cashflow per aandeel is een belangrijke indicator voor de Vennootschap en haar aandeelhouders, omdat hiermee de solvabiliteit van de Vennootschap en haar vermogen om dividenden te betalen kunnen worden beoordeeld.

Cashflow per aandeel is een indicator die wordt gebruikt om de solvabiliteit van een onderneming te beoordelen op basis van haar cashflow. Het wordt berekend als de verhouding van de totale kasstroom tot het aantal uitgegeven aandelen. De waarde van de cashflow per aandeel geeft aan hoeveel geld het bedrijf ontvangt per aandeel. Cashflow per aandeel is een belangrijke indicator voor de Vennootschap en haar aandeelhouders, omdat hiermee de solvabiliteit van de Vennootschap en haar vermogen om dividenden te betalen kunnen worden beoordeeld.