Cashflow per aandeel

De cashflow per aandeel is het bedrag van de nettokasstromen van een onderneming dat aan elk uitstaand aandeel wordt toegewezen. De cashflow per aandeel wordt nauwlettend gevolgd door de investeerders, omdat het voor een bedrijf moeilijk is om het bedrag van de cashflow te wijzigen. Dit maakt de kasstroom per aandeel een transparantere maatstaf voor het resultaat van een onderneming dan de winst per aandeel, die volgens de boekhoudkundige normen enigszins verduisterd is.

Voorbeeld berekening

De cashflow per aandeel wordt als volgt berekend:

Nettokasstromen / Gemiddeld aantal uitstaande aandelen = Kasstroom per aandeel

Een bedrijf genereert bijvoorbeeld €3.000.000 aan nettokasstroom in het meest recente jaar waarin het actief was. In die periode had het bedrijf gemiddeld 1.000.000 uitstaande aandelen. Dit resulteert in de volgende berekening:

€3.000.000 Netto kasstromen / 1.000.000 Gemiddelde uitstaande aandelen

= €3,00 Cashflow per aandeel

Conclusie

De cashflow per aandeel kan het best worden gevolgd op een trendlijn over meerdere jaren, om eventuele langetermijnveranderingen in het kasstroomniveau te kunnen onderscheiden.

Kasstroominformatie is beschikbaar op het cashflow-overzicht van een bedrijf. Als een onderneming geen kasstroominformatie verstrekt, kan de waarde worden benaderd door niet-kaskosten (zoals afschrijvingen en waardeverminderingen) toe te voegen aan het gerapporteerde nettoresultaat, plus eventuele nettowijzigingen in de kapitaalinvesteringen tijdens de verslagperiode. Het toevoegen van niet-contante uitgaven houdt het netto-inkomenscijfer kunstmatig verminderd.

Plaats een reactie