Cashflow per aandeel

De cashflow per aandeel is het bedrag van de nettokasstromen van een onderneming dat aan elk uitstaand aandeel wordt toegewezen. De cashflow per aandeel wordt nauwlettend gevolgd door de investeerders, omdat het … Lees verder

Netto werkkapitaal

netto werkkapitaal

Het netto-werkkapitaal (net working capital) is een liquiditeitsberekening die het vermogen van een onderneming meet om haar kortlopende verplichtingen af te lossen met vlottende activa. Deze meting is belangrijk voor het management, … Lees verder

Liquiditeitsratio’s

Liquiditeitsratio’s analyseren het vermogen van een onderneming om zowel haar kortlopende verplichtingen af te lossen als haar langlopende verplichtingen af te lossen. Met andere woorden, deze ratio’s tonen het kasniveau van een … Lees verder