Werkkapitaal

Het werkkapitaal biedt een snelle manier om aan te tonen of een bedrijf al dan niet kan betalen voor zijn kortlopende verplichtingen of schulden. Het is vergelijkbaar met uw eigen persoonlijke maandelijkse … Lees verder

Nettowinstmarge

De nettowinstmarge is het percentage van de omzet dat overblijft nadat alle kosten in mindering zijn gebracht op de omzet. De meting laat zien hoeveel winst een bedrijf kan halen uit zijn … Lees verder

Operationele winstmarge

De operationele winstmarge (ok wel: bedrijfwinstmarge) is de winst die een bedrijf genereert uit zijn bedrijfsactiviteiten. Het toont de financiële levensvatbaarheid van de kernactiviteiten van een bedrijf, vóór eventuele externe financiële of … Lees verder

Quick ratio

Quick ratio analyse wordt gebruikt om het vermogen van een bedrijf om zijn rekeningen te betalen te onderzoeken. In essentie toont elke quick ratio van 2:1 of beter aan dat een bedrijf … Lees verder

Current ratio

De current ratio meet het vermogen van een organisatie om haar rekeningen op korte termijn te betalen. Het is een gebruikelijke maatstaf voor de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf. De verhouding wordt door … Lees verder

Winst per aandeel

De winst per aandeel vertegenwoordigt het deel van de bedrijfsinkomsten dat beschikbaar is voor de houders van gewone aandelen. De maatregel wordt nauwlettend gevolgd door de beleggers, die hem gebruiken om de … Lees verder