Het verschil tussen Capex en Opex

CapEx (Capital Expenditure) verwijst investeringen in vernieuwingsprojecten, terwijl OpEx (Operational Expenditure) verwijst naar terugkerende kosten of exploitatie. Investeringsuitgaven (CapEx) worden gedaan wanneer een bedrijf activa aanneemt die na het lopende belastingjaar voordelig … Lees verder

Aangepaste nettoresultaat

Het aangepast nettoresultaat is een indicator voor de waarde van een bedrijf voor nieuwe eigenaren. Terwijl de primaire inkomsten kunnen worden verondersteld stabiel te blijven zolang de normale bedrijfsvoering stabiel blijft, verschuiven … Lees verder

Cashflow per aandeel

De cashflow per aandeel is het bedrag van de nettokasstromen van een onderneming dat aan elk uitstaand aandeel wordt toegewezen. De cashflow per aandeel wordt nauwlettend gevolgd door de investeerders, omdat het … Lees verder

Verschil tussen boekwaarde en marktwaarde

De boekwaarde van een bezit is de oorspronkelijke aankoopwaarde, aangepast voor eventuele latere wijzigingen, zoals waardevermindering of afschrijving. De marktwaarde is de prijs die kan worden verkregen door de verkoop van een … Lees verder

Netto werkkapitaal

netto werkkapitaal

Het netto-werkkapitaal (net working capital) is een liquiditeitsberekening die het vermogen van een onderneming meet om haar kortlopende verplichtingen af te lossen met vlottende activa. Deze meting is belangrijk voor het management, … Lees verder

Verschil brutowinst en nettowinst

brutowinst nettowinst verschil

Bruto- en netto-inkomen worden vaak door veel mensen verward, omdat ze de neiging hebben om verschillende betekenissen te hebben als het gaat om het loon, de lonen of het zakendoen in het … Lees verder

Liquiditeitsratio’s

Liquiditeitsratio’s analyseren het vermogen van een onderneming om zowel haar kortlopende verplichtingen af te lossen als haar langlopende verplichtingen af te lossen. Met andere woorden, deze ratio’s tonen het kasniveau van een … Lees verder

OPEX (Operating Expenses)

opex voorbeelden

Operating expenses (OPEX) zijn kosten die niet direct verband houden met de productie van de goederen of diensten, maar die gewoonlijk tijdens de normale bedrijfsactiviteiten worden gemaakt. Met andere woorden, dit zijn … Lees verder