Basispunten

Een basispunten is een honderdste van 1 procent. Een basis punt is dus 0.01% ofwel 0.0001 en wordt vaak geduid als ‱. 1% is dus 100‱. Basispunten worden gebruikt om de percentuele … Lees verder

Correlatie in het beleggen

De correlatie in het beleggen is een maatstaf voor de wijze waarop investeringen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Wanneer beleggingen zich tegelijkertijd in dezelfde richting bewegen, worden ze als positief gecorreleerd … Lees verder

Ex Dividend

ex dividend datum voorbeeld

De ex-dividenddatum is een belangrijke datum in de handel in aandelen – het kopen van een aandeel voor de ex-dividenddatum betekent dat beleggers het eerstvolgende dividend uit dat aandeel kunnen krijgen, terwijl … Lees verder

Small cap en large cap

small cap large cap verschil

Afhankelijk van hun huidige marktkapitalisatie worden aandelen of bedrijven in drie categorieën ingedeeld: Large cap bedrijven Mid cap bedrijven Small cap bedrijven Maar waarom wordt dit onderscheid gemaakt? en waar ligt de … Lees verder

Free float

free float voorbeeld

De free float van een onderneming verwijst naar het aantal uitstaande aandelen dat beschikbaar is voor het publiek voor de handel. De free float is dus het aantal vrij verhandelbare aandelen Formule … Lees verder

Volatiliteit

volatiliteit beleggen

De volatiliteit van de financiële markten wordt gedefinieerd als het tempo waarin de prijs van een effect (belegging) stijgt of daalt, gelet op een bepaalde reeks van rendementen. Het wordt vaak gemeten … Lees verder

Sharpe Ratio

sharpe ratio voorbeeld

De Sharpe-ratio is een beleggingsmeting die wordt gebruikt om het gemiddelde rendement boven de risicovrije volatiliteit per eenheid te berekenen. Met andere woorden, het is een berekening die het werkelijke rendement van … Lees verder

In-the-money, at-the-money en out-of-the-money

Bij het bespreken van de handel in opties hoort u vaak mensen praten over opties die “in-the-money”, “at-the-money” of “out-of-the-money” zijn. Een optie die in-the-money is een optie die een intrinsieke waarde … Lees verder

Uitoefenprijs opties

Wanneer u een optie koopt, gaat u akkoord met het kopen (in het geval van een call-optie) of verkopen (in het geval van een put-optie) van een bepaald effect tegen een vaste … Lees verder

Marktorder vs limiet order

Een order in lekentaal betekent eenvoudigweg een instructie voor een bepaalde actie. We gaan het hier hebben over kapitaalmarkttransacties. Tijdens de uitvoering van een transactie kan er een onvoorziene situatie ontstaan met … Lees verder