Correlatie beleggen

Correlatiebeleggen is een beleggingsstrategie waarbij wordt geïnvesteerd in activa waarvan de waarde met elkaar correleert. Correlatie tussen activa betekent dat hun waarde in de loop van de tijd op een vergelijkbare manier verandert. Beleggen in sterk gecorreleerde activa stelt een belegger in staat om het beleggingsrisico te verminderen, omdat bewegingen in de ene markt de waarde van andere gecorreleerde activa beïnvloeden.

Correlatiebeleggen kan worden ingezet in verschillende markten, zoals de aandelenmarkt, grondstoffen of onroerend goed. Beleggers kunnen beleggen in verschillende sterk gecorreleerde activa, bijvoorbeeld in aandelen van bedrijven in dezelfde sector of in grondstoffen.

Correlatiebeleggen is dus een beleggingsstrategie waarbij wordt geïnvesteerd in sterk gecorreleerde activa. Correlatie tussen activa betekent dat hun waarde in de loop van de tijd op een vergelijkbare manier verandert. Beleggen in sterk gecorreleerde activa stelt een belegger in staat om het beleggingsrisico te verminderen, omdat bewegingen in de ene markt de waarde van andere gecorreleerde activa beïnvloeden. Correlatiebeleggen kan in verschillende markten worden toegepast en stelt de belegger in staat om het beste rendement op zijn beleggingen te behalen.