Current ratio

De current ratio is een coëfficiënt die wordt gebruikt om het vermogen van een onderneming te beoordelen om haar financiële verplichtingen op korte termijn terug te betalen. Het wordt berekend als de verhouding tussen de totale vlottende activa en de financiële verplichtingen op korte termijn. Vlottende activa zijn activa die een onderneming snel en gemakkelijk kan verkopen of gebruiken in het bedrijfsleven, terwijl financiële verplichtingen op korte termijn verplichtingen zijn die een onderneming binnen een jaar moet terugbetalen.

De current ratio is een belangrijke indicator voor een onderneming, omdat u hiermee de financiële liquiditeit kunt beoordelen. Een hoge current ratio betekent dat het bedrijf voldoende middelen heeft om zijn kortetermijnverplichtingen terug te betalen, terwijl een lage current ratio een bedreiging kan betekenen voor de financiële liquiditeit van het bedrijf.