Current ratio

De current ratio meet het vermogen van een organisatie om haar rekeningen op korte termijn te betalen. Het is een gebruikelijke maatstaf voor de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf. De verhouding wordt door analisten gebruikt om te bepalen of ze moeten investeren in of geld moeten lenen aan een bedrijf.

Voorbeeld en berekening

Om de current ratio te berekenen, deelt u het totaal van alle vlottende activa door het totaal van alle vlottende passiva. De formule is:

current ratio berekenen

Laten we een voorbeeld nemen. Een leverancier wilt de financiele gezondheid van haar klant weten. In de onderstaande tabel wordt de current ratio van de afgelopen 3 jaar berekend.

Jaar 1Jaar 2Jaar 3
Vlottende activa€4.000.000€8.200.000€11.700.000
Vlottende passiva€2.000.000€4.825.000€9.000.000
Current ratio21.71.3

We zien dat in dit voorbeeld dat met een groei in activa de klant snel is gegroeid, echter lopen de vlottende passiva nog sneller op. De current ratio neemt af naarmate de groei vordert. Dit kan zorgen opleveren, omdat de klant mogelijk niet meer in staat is om de leverancier te betalen. Om deze redenen kan de leverancier besluiten het krediet dat ze leveren aan de klant te verminderen.

Wat is een goede current ratio?

Aangezien de berekening vlottende activa / vlottende passiva is, impliceert de current ratio in wezen dat vlottende passiva kunnen worden geliquideerd om de vlottende activa te betalen. Een vlottende ratio van 2:1 heeft de voorkeur, waarbij een lagere ratio wijst op een verminderd vermogen om tijdig te betalen.

Analyse en conclusie

De current ratio kan in een aantal gevallen enigzins misleidend zijn. Let daarom goed op de volgende aspecten:

  • Voorraden. Wanneer de vlottende activa een groot deel van de inventarisgoederen omvatten, kan het moeilijk zijn om deze te liquideren. Dit kan met name een probleem zijn als het management agressieve boekhoudtechnieken gebruikt om een ongewoon hoog bedrag aan overheadkosten toe te passen op de inventaris, waardoor de geboekte hoeveelheid inventaris verder wordt opgeblazen.
  • Betalingen voldoen uit schuld. Wanneer een bedrijf zijn kredietlijn opneemt om rekeningen te betalen zoals ze verschuldigd zijn, wat betekent dat het kassaldo dicht bij nul ligt. In dit geval kan de current ratio vrij laag zijn, maar de aanwezigheid van een kredietlijn laat het bedrijf toch toe om tijdig te betalen. In deze situatie moet de organisatie haar crediteuren bewust maken van de omvang van het ongebruikte deel van de kredietlijn, die gebruikt kan worden om extra rekeningen te betalen. Op langere termijn is het echter nog maar de vraag of het bedrijf de kredietlijn kan afbetalen.
  • Vergelijkingen tussen sectoren. Bedrijven hebben verschillende financiële structuren in verschillende bedrijfstakken, dus het is niet mogelijk om de current ratio’s van bedrijven te vergelijken tussen de verschillende bedrijfstakken. In plaats daarvan zou men het gebruik van de current ratio moeten beperken tot vergelijkingen binnen een bedrijfstak.

In dit artikel hebben we geleerd dat de current ratio een nuttig en snel middel kan zijn om het vermogen in te schatten waarmee een bedrijf haar schulden kan voldoen. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat het slechts een verhouding is, deze verhouding kan door vele aspecten worden beïnvloed. Laat een beslissing dus niet afhangen van louter deze verhouding.

Plaats een reactie