De belangrijkste financiele ratios voor investeerders

Beleggen in aandelen of andere financiële instrumenten vereist een grondige analyse van de financiële situatie van het bedrijf. Om dit te doen, gebruiken beleggers verschillende financiële indicatoren om de winstgevendheid, stabiliteit en efficiëntie van de onderneming te beoordelen. Hieronder staan enkele van de belangrijkste indicatoren die elke belegger zou moeten weten:

Winstgevendheid ratio-laat zien hoe effectief een bedrijf zijn middelen gebruikt om winst te maken. De belangrijkste indicatoren van winstgevendheid zijn: nettowinstmarge, brutowinst en operationele marge.

Liquiditeitsratio-geeft het vermogen van het bedrijf aan om kortlopende verplichtingen terug te betalen. De belangrijkste liquiditeitsindicatoren zijn: de huidige liquiditeitsratio, de onmiddellijke liquiditeitsratio en de langetermijnliquiditeitsratio.

Schuldquote-geeft aan hoeveel schuld het bedrijf heeft ten opzichte van zijn activa. De belangrijkste schuldratio ‘ s zijn: debt/assets ratio en debt/equity ratio.

Prestatie-indicator-geeft de effectiviteit van de activiteiten van het bedrijf aan. Tot de belangrijkste prestatie-indicatoren behoren de voorraadomzetratio, de omzetratio van debiteuren en de omzetratio van verplichtingen.

Deze en andere financiële indicatoren helpen beleggers de financiële positie van het bedrijf te beoordelen en een weloverwogen beslissing te nemen over mogelijke beleggingen in haar aandelen.