De visie van Shell op het klimaat en de toekomst

Shell publiceerde onlangs het Shell Energy Transition Report waarin het uiteen zet hoe de energietransitie er uit gaat zien, en hoe Shell hierop verwacht in te spelen. In dit artikel geven we de grote lijnen van het rapport weer.

Uitstoot en verwachtingen

In het rapport worden drie scenario’s  geschetst in de vraag naar olie, gas en kool. Deze scenario’s laten alle drie zien dat de absolute verwachte vraag naar deze brandstoffen hoger is dan nu. Echter, het aandeel van deze fossiele brandstoffen neemt af met een nog sneller groeiende wereldwijde energievraag. Het meeste gunstige scenario in het rapport laat zien dat de vraag naar olie stijgt met 1% per jaar tot ongeveer 2025, waarna het met 1% per jaar daalt tot 2040. Er wordt geschreven dat de vraag in 2070 nog altijd 50 tot 60 miljoen vaten olie per dag is, ongeveer 60% van het huidige gebruik.

Investeringen en reserves

Zoals uit de verwachtingen en scenario’s die Shell illustreert al duidelijk is: er lijkt geen snelle transitie op komst, als reactie op de verwachtingen schrijft Shell dan ook dat in alle drie de scenario’s investeringen in nieuw olie- en gas productie essentieel is om aan de vraag te voldoen, omdat de vraag minder snel daalt dan de huidige natuurlijke vermindering in productie van olie- en gasvelden en het snelste transitiescenario.

Inspelen op nieuwe energie

De laatste jaren lijkt Shell gestaag te investeren in duurzame energie. De jonge bedrijfstak New Energie verdiende dan ook een upgrade; CEO Ben van Beurden kondigde vorig jaar al aan de investeringen in dit onderdeel te verhogen. Uit het rapport blijkt dat het gaat om 1 tot 2 miljard per jaar tot 2020.

Een kanttekening dient wel geplaatst te worden: Shell verliest een van haar pijlers niet uit het oog. De traditionele ambitie om om het beste rendement in de energiesector te leveren lijkt het bedrijf nog niet verloren. In het transitierapport stelt Shell dat het alleen in nieuw stroommarkten te investeren indien deze een rendement van minimaal 8% leveren. Hierbij moet ook gezegd worden, de investering van 1 tot 2 miljard dollar per jaar lijkt verwaarloosbaar ten opzichte van de totale investeringen van $30 miljard per jaar.

Traditionele ambitie en reactie aandeelhouders

Vooralsnog lijkt de reactie van aandeelhouders op het rapport weinig negatief. Gevoed door een sterk toenemende olieprijs is het aandeel Shell sinds publicatie begin April dit jaar van €27 naar meer dan €31. In het rapport wijst Shell dan ook nog maar eens op de feiten: Een verandering van $10 in de prijs van een vat olie heeft een impact van $6 miljard per jaar op hun kasstroom. Wat ons betreft is dit rapport van Shell enorm interessant, wij raden u dan ook aan het uitgebreid te bestuderen voor een duidelijke visie op de toekomst.

Categorieën Nieuws

1 gedachte over “De visie van Shell op het klimaat en de toekomst”

  1. Laat weer eens zien hoe erg Shell achter lijkt te lopen. Ze zeggen eigenlijk: De komende eeuw pompen wij wel even lekker door, jullie zoeken het maar uit!

    Beantwoorden

Plaats een reactie