EBIT

EBIT of winst voor rente en belastingen, ook wel bedrijfsopbrengsten genoemd, is een rentabiliteitsmeting die de bedrijfswinst van een bedrijf berekent door de kosten van verkochte goederen en de bedrijfskosten af te trekken van de totale opbrengsten. Deze berekening laat zien hoeveel winst een bedrijf alleen al uit zijn activiteiten genereert, zonder rekening te houden met rente of belastingen. Daarom noemen veel mensen deze berekening het bedrijfsresultaat of de bedrijfswinst.

Wat is EBIT?

Investeerders en crediteuren gebruiken EBIT omdat het hen in staat stelt om te kijken hoe succesvol de kernactiviteiten van de onderneming zijn zonder zich zorgen te hoeven maken over de fiscale gevolgen of de kosten van de kapitaalstructuur. Ze kunnen eenvoudigweg kijken of de bedrijfsactiviteiten en de ideeën die erachter zitten ook echt werken in de echte wereld. Ze kunnen bijvoorbeeld kijken naar een producent van knuffeldieren om te zien of deze daadwerkelijk geld verdient aan het produceren van elk dier, zonder rekening te houden met de kosten van de productiefabriek. Door de activiteiten op deze manier te onderzoeken, kunnen investeerders inzicht krijgen in de gezondheid van een bedrijf en in het vermogen om zijn schuldverplichtingen na te komen.

Formule en berekening

De EBIT-formule wordt berekend door de kosten van de verkochte goederen en de bedrijfskosten af te trekken van de totale opbrengsten.

EBIT formule

Deze formule wordt beschouwd als de directe methode, omdat ze de totale opbrengsten aanpast aan de bijbehorende kosten. U kunt ook de indirecte methode gebruiken om de EBIT-vergelijking af te leiden. De indirecte methode begint met de winst en trekt daar de belastingen en financiële kosten vanaf (formule geeft som aan, maar deze posten zijn negatief). Zo ziet deze vergelijking er uit.

EBIT berekenen

Zoals u ziet, is het een vrij eenvoudige berekening met behulp van een van beide methoden, maar het is belangrijk om te begrijpen wat het concept van de EBIT is. De eerste formule laat ons direct zien wat er uit de winst wordt gehaald, terwijl de tweede vergelijking ons laat zien wat er weer moet worden toegevoegd aan het netto-inkomen. Dit is een belangrijk onderscheid, want het stelt je in staat om de ratio vanuit twee verschillende invalshoeken te begrijpen. Het eerste is meer een voorlopig operationeel standpunt. Het tweede is meer een eindejaarswinstgevendheidsperspectief. Het is duidelijk dat beide vergelijkingen op hetzelfde aantal uitkomen.

Het is vrij gebruikelijk voor beleggers om de rente-inkomsten in de berekening te laten. Als rente bijvoorbeeld een primaire bron van inkomsten is, zouden investeerders het opnemen, zelfs als het geen operationele activiteit is. Denk bijvoorbeeld aan Ford Motor Company. Zij produceren auto’s, maar financieren ze ook. Deze rente-inkomsten moeten worden meegenomen.

Meestal nemen de meeste winst-en-verliesrekeningen deze berekening niet op omdat dit niet verplicht wordt gesteld door GAAP. Jaarrekeningen die dit wel doen, bevatten doorgaans een subtotaal en berekenen de winst voor rente en belastingen vlak voor de niet-operationele uitgaven. Op deze manier kunnen beleggers de winst uit de activiteiten zien en deze vergelijken met de rentelasten en belastingen.

Nu we weten hoe we de winst voor rente en belastingen moeten berekenen, laten we eens kijken naar een voorbeeld.

Voorbeeld

Piet heeft een bedrijf. Dit jaar rapporteert zijn resultatenrekening over de volgende activiteiten:

  • Verkoop: €1.000.000
  • Kosten verkochte goederen: €650,000
  • Brutowinst: €350.000
  • Bedrijfskosten: €200.000
  • Rente-uitgaven: €50.000
  • Inkomstenbelasting: €10.000
  • Netto-inkomen (nettowinst): €90.000

In dit voorbeeld verdiende Ron’s bedrijf een winst van €90.000 voor het jaar. Om onze EBIT-ratio te berekenen, moeten we de rente en de belastingkosten weer bij elkaar optellen. Zo is Ron’s EBIT voor het jaar gelijk aan €150.000.

EBIT voorbeeld

Dit betekent dat Ron nog €150.000 winst over heeft nadat alle kosten van de verkochte goederen en de bedrijfskosten voor het jaar zijn betaald. Deze €150.000 die overblijft is beschikbaar voor het betalen van rente, belastingen, investeerders of het afbetalen van schulden.

Analyse – wat is een goede EBIT?

Zoals u aan ons voorbeeld kunt zien, is dit een vrij eenvoudige metriek om te berekenen, maar het vertelt ons veel over het bedrijf en zijn financiële positie zonder rekening te houden met de financieringsstructuur van het bedrijf. Door te kijken naar het bedrijfsresultaat van een bedrijf, in plaats van het netto-inkomen, kunnen we evalueren hoe winstgevend de activiteiten zijn zonder rekening te houden met de kosten van schulden (rentelasten).

Investeerders vergelijken de EBIT-metriek van verschillende bedrijven omdat deze laat zien hoe efficiënt en succesvol de operationele activiteiten van de bedrijven zijn zonder rekening te houden met hun schuldverplichtingen. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat bedrijf A en bedrijf B een nettowinst van respectievelijk €1.000.000 en €800.000 rapporteerden.

Zonder naar de EBIT te kijken, zou u ervan uitgaan dat de activiteiten van bedrijf A succesvoller zijn, toch? Laten we nu aannemen dat bedrijf A en bedrijf B respectievelijk €50.000 en €400.000 aan rentekosten hebben.

Als we deze rentelasten terugnemen, zien we dat de activiteiten van bedrijf B veel winstgevender waren dan die van bedrijf A. Bedrijf B heeft gewoon meer hefboomwerking dan bedrijf A en moet als gevolg daarvan meer rente betalen. Wat betreft de winstgevendheid van de kernactiviteiten wint onderneming B.

Interpretatie en risico’s

Het is belangrijk om bij het vergelijken van een financiële metriek te weten wat de industriestandaard is om een benchmark te bepalen. Simpelweg kijken naar de bedrijfswinst van twee bedrijven is niet goed genoeg, omdat het je niet vertelt hoe goed ze het doen in vergelijking met andere bedrijven in hun branche.

Het is ook belangrijk om trends te creëren bij het evalueren van de bedrijfsresultaten van een bedrijf. Vergelijk het huidige jaar met voorgaande jaren om te zien of er een trend is.

Tot slot wordt de EBIT gebruikt als input voor veel verschillende financiële ratio’s en berekeningen, zoals de rentedekkingsratio en de operationele winstmarge. Als je de EBIT goed begrijpt, ben je meer bereid om tal van andere ratio’s te analyseren.

Plaats een reactie