Free float

Beleggen in aandelen is het kopen van aandelen van een bedrijf met de hoop ze later winstgevend te verkopen. Een van de belangrijke concepten in verband met het beleggen in aandelen is de zogenaamde free float, die het aantal aandelen op de markt voor de handel bepaalt.

Free float is het aantal aandelen dat beschikbaar is voor vrije handel op de beurs en beschikbaar is voor individuele en institutionele beleggers. Dit is het aantal aandelen van het bedrijf dat niet in handen is van de eigenaren van het bedrijf en niet is beveiligd voor de uitgifte van obligaties of andere financiële instrumenten.

Free float is een belangrijke indicator voor beleggers, omdat u hiermee de liquiditeit van de aandelen van dit bedrijf kunt beoordelen. Hoe groter de free float, hoe groter de liquiditeit van de aandelen, wat betekent dat ze gemakkelijker te kopen of te verkopen zijn op de markt. Aan de andere kant kan een kleine free float betekenen dat transacties waarbij dit bedrijf betrokken is moeilijker uit te voeren zijn, wat op zijn beurt de waardering ervan kan beïnvloeden.

Beleggers nemen vaak free float op bij het nemen van investeringsbeslissingen. Bedrijven met een grote free floating flow kunnen als aantrekkelijker worden gezien voor beleggers omdat hun aandelen meer liquide en meer beschikbaar zijn op de markt.

Free float wordt berekend als het verschil tussen het aantal aandelen van de Vennootschap en het aantal aandelen dat eigendom is van de eigenaren van de Vennootschap en de aandelen die zijn gegarandeerd voor de uitgifte van obligaties of andere financiële instrumenten.

Free float is dus een belangrijk onderdeel van de aandelenmarkt en moet in aanmerking worden genomen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Beleggers moeten echter niet vergeten dat free float slechts een van de vele factoren is waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van de aantrekkelijkheid van een bepaald bedrijf.