Handelstekorten

Een handelsoverschot is een situatie waarin de staat of economie in kwestie minder goederen en diensten importeert dan ze exporteert. Met andere woorden, in een situatie met een handelsoverschot heeft een land meer exportinkomsten dan importkosten.

Het handelsoverschot wordt vaak gezien als een positieve indicator voor de economie, omdat het de groei en het concurrentievermogen op de internationale markt aangeeft. Het kan ook leiden tot meer werkgelegenheid en hogere lonen, omdat een hogere verkoop in het buitenland meestal leidt tot een verhoogde productie en de noodzaak om meer werknemers aan te nemen.

Een handelsoverschot kan echter ook negatieve gevolgen hebben voor de economie. Als een land bijvoorbeeld meer exporteert dan importeert, kan dit leiden tot buitensporige prijsstijgingen in het land, omdat de nationale valuta kan versterken ten opzichte van een vreemde valuta. Dit kan ook leiden tot een onevenwichtigheid in de markt, omdat een land te afhankelijk kan worden van export en onderhevig kan zijn aan veranderingen op internationale markten.

Het handelsoverschot is dus een positieve indicator voor de economie, omdat het de groei en het concurrentievermogen van de economie aangeeft. Houd er echter rekening mee dat het ook tot negatieve gevolgen kan leiden en dienovereenkomstig moet worden beheerd om nadelige effecten op de economie te voorkomen.