Wat zijn swaps? Betekenis en voorbeeld

Swaps zijn financiële derivaten die bedrijven gebruiken om toekomstige geldstromen uit te wisselen. De swaps kunnen gebaseerd zijn op bijvoorbeeld rentes, wisselkoersen en de prijs van aandelen

Uit deze definitie is het waarschijnlijk niet meteen duidelijk wat het voordeel hiervan is. We leggen het je uit aan de hand van een voorbeeld.

Een voorbeeld: de renteswap

In dit voorbeeld werken we met een plain vanilla swap, waarin de rente van bedrijf Alpha, dat een vaste rente betaalt, wordt gewisseld met een andere bedrijf Bravo dat een variabele rente betaalt.

Bedrijf Bravo wil 1 miljoen euro lenen met een looptijd van 10 jaar, dat kan met een lening van LIBOR plus 100 basis punten. Met een LIBOR-rente van 3,5% moet Bravo dus totaal 3,5+1,0 = 4,5% variabele rente betalen.

Echter, binnen bedrijf Bravo verwacht een aantal analisten dat de variabele LIBOR zal stijgen, terwijl het bedrijf niet blootgesteld wil worden aan deze hogere rente. Daarom gaat het een swap aan met bedrijf Alpha.

Bravo belooft Alpha hiertoe elk jaar 4,60% te betalen over de gehele 10 jaar. Op haart beurt belooft bedrijf Alpha aan Bravo LIBOR + 1.50% te betalen op 1 miljoen euro, voor de komende 10 jaar.

Alpha durft deze swap aan te gaan omdat zij geloven dat de toekomstige variabele LIBOR zal dalen. In dat geval kunnen zij effectief op deze swap verdienen, omdat de werkelijk te betalen LIBOR lager is dan het bedrag ontvangen van Bravo.

Gebruik en risico’s van swaps

Swap contracten worden niet publiekelijk verhandeld, daarmee wordt de handel in swaps niet sterk gereguleerd. Ze hebben daarom een hoger risico dan bijvoorbeeld future contracten.

Daarnaast is het mogelijk dat een partij de swap wil beëindigen voor het verlopen van het contract. Hierin kunnen beide firma’s een bedrag overeenkomen of een nieuw contract onderhandelen (vaak ook een nieuw swap contract).

Normaliter worden swaps opgesteld door banken of grote financiële instituties. Terwijl er dus standaard een groot risico aan vast hangt, zijn ze niet zeer risicovol.

Categorieën Beleggen

Plaats een reactie