Cash flow (Kasstroom)

De cashflow staat voor de hoeveelheid geld die in en uit een bedrijf gaat. Het geld komt binnen van klanten en opdrachtgevers die betalen voor hun goederen en diensten, maar ook van activiteiten zoals de verkoop van investeringen en de uitgifte van aandelen en schulden. Het geld gaat uit het bedrijf om te betalen voor de uitgaven en posten zoals investeringen, dividenden en aflossingen van schulden. Als het geld dat binnenkomt groter is dan het geld dat uitgaat, is de kasstroom positief; als het geld dat uitgaat groter is dan het geld dat binnenkomt, is de kasstroom negatief. De cashflow is niet hetzelfde als de winst en het verlies, die kunnen bestaan uit niet-geldelijke posten en inkomsten die door het bedrijf op verschillende tijdstippen worden geteld. Sommige mensen denken dat de cashflow de financiële gezondheid van een bedrijf nauwkeuriger weergeeft.

Voorbeeld

Stel je voor dat Henk een bedrijf start vanuit zijn huis, en juwelen maakt om online te verkopen. Het geld dat Henk’s klanten hem betalen voor de sieraden is zijn inkomende cashflow. Als een van zijn vrienden hem een schuldbekentenis geeft in ruil voor een ketting, wordt het niet geteld in de cashflow totdat de vriendin het daadwerkelijke geld overhandigt om de schuldbekentenis af te betalen.

Maar dat geld is ook niet alleen maar winst. Henk moet een deel van het geld gebruiken om voorraden te kopen om meer sieraden te verkopen. Die kosten maken deel uit van zijn uitgaande geldstroom. Als ze voorraden op krediet koopt, maken de kosten geen deel uit van de cashflow totdat Henk het eigenlijke geld overhandigt.

Waarom is cash flow belangrijk?

De cashflow is essentieel omdat deze het geld oplevert dat bedrijven moeten uitgeven om overeind te blijven. Een bedrijf brengt cashflow in door zijn goederen en diensten te verkopen. Het kan ook geld binnenbrengen door extra schulden aan te gaan of door extra aandelen in het bedrijf te verkopen.

De onderneming gebruikt dan haar cashflow om haar bedrijfskosten te betalen, zoals de salarissen van de werknemers, de grondstoffen en de huur. Ze gebruikt de cashflow ook om investeringen in de onderneming te financieren in de vorm van investeringen, zoals de aankoop of de bouw van nieuwe gebouwen of de aankoop van uitrusting. Bedrijven kunnen ook een deel van hun cashflow gebruiken om dividendbetalingen aan aandeelhouders te financieren of om eigen aandelen in te kopen.

De cashflow is vooral essentieel voor nieuwe bedrijven die vaak meer geld uitgeven dan ze binnenhalen, omdat ze nog niet veel geld genereren uit de verkoop van goederen en diensten. Ze moeten alternatieve manieren vinden om aan geld te komen, zoals het aangaan van extra schulden of het uitgeven van nieuw eigen vermogen (wat betekent dat ze een deel van de eigendom van het bedrijf aan externe investeerders moeten verkopen).

Hoe reken je cash flow uit?

De bedrijfs-, investerings- en financieringskasstroom worden berekend op basis van afzonderlijke delen van het kasstroomoverzicht, waarbij elke sectie de in- en uitstroom van kasmiddelen voor elk type activiteit registreert.

De bedrijfskasstroom kan worden berekend volgens een directe of indirecte methode, hoewel de indirecte methode over het algemeen eenvoudiger is en het meest gebruikelijk. De indirecte methode neemt de nettowinst of het nettoverlies op uit de resultatenrekening van de onderneming, voegt eventuele niet-kaskosten (zoals afschrijvingen en waardeverminderingen) toe, neemt eventuele niet-kaskostenwinsten of -verliezen die als onderdeel van de nettowinst worden geteld, en past zich aan voor wijzigingen in bepaalde balansposten zoals vorderingen (geld dat de onderneming nog niet heeft ontvangen) en schulden (rekeningen die de onderneming heeft gemaakt en die zij nog niet heeft betaald).

De investeringskasstroom is het nettobedrag van alle geldmiddelen die een onderneming uitgeeft of ontvangt voor investeringsactiviteiten. Dit omvat investeringen, de aankoop van bedrijven, effecten of andere beleggingen, en de winst uit de verkoop of het ontvangen van rente op deze beleggingen.

De financieringskasstroom is de instroom van geld uit de verkoop van aandelen of de uitgifte van obligaties of andere bedrijfsschulden minus de uitstroom van geld voor het terugbetalen van schulden, het terugkopen van aandelen of het betalen van dividenden.

Wat zijn positieve en negatieve cash flows?

Als een bedrijf een positieve cashflow heeft, neemt het meer geld op dan dat het uitgeeft. Als een bedrijf een negatieve cashflow heeft, geeft het meer geld uit dan het opneemt.

Een bedrijf met een positieve cashflow heeft meer flexibiliteit om zijn rekeningen te betalen, zijn schulden te vereffenen, dividenden te betalen aan de aandeelhouders en te investeren in de groei van zijn bedrijf.

Aangezien bedrijven drie verschillende soorten cashflow hebben, zouden ze op het ene gebied een positieve cashflow kunnen hebben en op het andere gebied een negatieve. Van de drie soorten is het voor een bedrijf het belangrijkst dat zijn operationele cashflow positief is. Terwijl een bedrijf een tekort aan operationele cashflow kan aanvullen door middel van financiering, moet zijn primaire activiteit bestaan uit het zelf produceren van cash.

Wat is het verschil tussen positieve cash flow en winst?

Positieve cashflow lijkt misschien hetzelfde als winst, maar dat is het niet.

Winst is omzet minus kosten – een grootscheepse berekening van hoe het bedrijf er voor staat. Maar bij beursgenoteerde bedrijven worden inkomsten en uitgaven geregistreerd wanneer ze zich voordoen, en dat kan zijn voor of na de daadwerkelijke uitwisseling van geld. Cashflow, aan de andere kant, meet alleen het geld dat in en uit een bedrijf komt gedurende een bepaalde periode – het omvat geen zaken als verkopen of aankopen op krediet totdat het geld daadwerkelijk in andere handen overgaat.

Een belangrijk gebied waar de twee berekeningen verschillen is debiteuren, wat betekent dat een klant geld verschuldigd is aan het bedrijf voor de aankoop van een goed of dienst. Verkopen op krediet tellen als inkomsten, dus ze gaan in op het bepalen van de winst van een bedrijf en resulteren in een toename van de debiteuren. Maar het telt niet als cashflow – het bedrijf heeft het geld nog niet ontvangen en kan het niet gebruiken om rekeningen te betalen of investeringen te doen.

Laten we zeggen dat een bedrijf €1.000 aan omzet heeft, allemaal op krediet. De winst- en verliesrekening zou dat bedrag laten zien als inkomsten, wat de winst zou stimuleren. Maar het zou leiden tot €0 aan inkomende cashflow.

Als gevolg daarvan denken sommige beleggers dat de operationele cashflow een betere indicatie is van hoe een bedrijf presteert dan de winst. Cashflow leidt tot liquide, besteedbaar geld, terwijl winst dat niet noodzakelijkerwijs doet.

Cashflow is ook moeilijker voor een bedrijf om te “spelen” dan winst – als een bedrijf gezonder wil overkomen, kan het sleutelen aan niet-contante posten of zijn inkomsten verschuiven om zo zijn winst voor een bepaalde periode op te blazen. Dit is echter in strijd met de boekhoudregels en kan leiden tot een onderzoek naar de boekhouding.

De cashflow wordt bepaald door de hoeveelheid cash die een bedrijf daadwerkelijk ontvangt en uitgeeft. Als de winst van een bedrijf veel hoger of consequent hoger is dan de operationele kasstroom, kan dat een rode vlag zijn voor investeerders om beter te kijken of de winst van het bedrijf van hoge kwaliteit is – d.w.z. dat deze wordt ondersteund door de daadwerkelijke cash die in het bedrijf terechtkomt.

Om zeker te zijn, zijn er ook momenten waarop de cashflow misleidend kan zijn in termen van hoe een bedrijf het doet. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een positieve cashflow hebben omdat het geld heeft geleend, maar het bedrijf heeft nu zijn schuldenlast vergroot. De cashflow zou ook kunnen toenemen als een bedrijf de betaling aan zijn leveranciers uitstelt.

Plaats een reactie