Wat is een goede koers/winst verhouding?

In dit artikel kijken we naar de koers/winst-verhouding en kijken wat een hoge of lage k/w verhouding ons kan vertellen over de koers van een bedrijf.

Koers winst verhouding simpel uitgelegd

De koers-winstverhouding (k/w) meet de huidige koers van een bedrijf ten opzichte van de winst. Het is ook bekend als de koersmultiple, of de winstmultiple, en laat zien hoeveel een belegger bereid is te betalen voor elke €1 van de winst van een bedrijf.

De fundamentele belegger gebruikt een selectie van instrumenten om te bepalen of een aandelenkoers overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. De koers/winst-verhouding is er een van, en hoewel het een van de meest gebruikte is, is het ook een van de nuttigste, die het universum van mogelijke beleggingskeuzes vernauwt.

Koers winst verhouding berekenen

De k/w-verhouding wordt berekend door de koers van een bedrijf te delen door de winst per aandeel. Als de winst per aandeel van een bedrijf €20 is en de aandelenkoers €140 is, dan is €140/€20 gelijk aan zeven, wat suggereert dat een belegger €7 zal zijn voor elke €1 van de winst per aandeel.

In het kort: k/w-verhouding = aandelenkoers/winst per aandeel

Loading...

Koers/winst verhouding rekentool

Wat vertelt de verhouding ons?

Het voordeel van een k/w-verhouding is, net als vele andere formules bij beleggen, dat het een investeerder in staat stelt om verschillende bedrijven te vergelijken met behulp van één eenvoudige berekening. Er zijn bijvoorbeeld honderden bedrijven in de twee belangrijkste Britse indexen alleen al, en het doorspitten van hun jaarrekening zou honderden uren in beslag nemen. Maar door te filteren op een k/w-verhouding kan een belegger de keuze beperken tot een kleiner aantal, waarbij de keuze op basis van een bepaald criterium wordt weggelaten.

  • Een hoge k/w-ratio suggereert dat investeerders een hoog winstniveau verwachten in de toekomst en dat de groei sterk zal zijn. De koers van het aandeel is sneller gestegen dan de winst, op basis van de verwachting van een verbetering van de prestaties.
  • Een lage k/w-verhouding kan ontstaan als de koers van het aandeel daalt terwijl de winst in grote lijnen onveranderd blijft.

Voor sommige investeerders kan een hoge koers/winst-ratio aantrekkelijk worden geacht. Een hogere k/w suggereert hoge verwachtingen voor toekomstige groei, misschien omdat het bedrijf klein is of een snelgroeiende markt is. Voor anderen heeft een lage k/w de voorkeur, omdat dit suggereert dat de verwachtingen niet te hoog zijn en de onderneming waarschijnlijk beter zal presteren dan de winstverwachtingen.

Het kopen van een aandeel is in wezen het kopen van een deel van de toekomstige inkomsten van dat bedrijf. Bedrijven die naar verwachting sneller zullen groeien, zullen een hogere prijs voor hun inkomsten afdwingen. De winst per aandeel kan zowel ‘achterstallig’ als ‘voorwaarts’ zijn, waarbij in het eerste geval rekening wordt gehouden met de winst van de afgelopen jaren, en in het tweede geval met schattingen. Een bedrijf met een hoge achterblijvende k/w kan worden beschouwd als een bedrijf dat een betrouwbaarder record heeft dan een bedrijf met een voorwaartse k/w van in de twintig.

Wat is een goede koers/winst verhouding?

Het definiëren van een ‘goede’ of ‘slechte’ koers/winst-verhouding is moeilijk. Zoals bij zoveel dingen op de financiële markten is het moeilijk om een vaste regel toe te passen. Een goede manier om de waardering van een bedrijf te helpen begrijpen is te kijken in de context van de bredere aandelenindex, of van de sector waarin het bedrijf actief is.

Een k/w van 15 voor een woningbouwonderneming betekent bijvoorbeeld weinig, tenzij een belegger vindt dat de gemiddelde k/w voor de woningbouwsector 27 is. Dan is het bedrijf goedkoop ten opzichte van de bredere sector en kan het outperformance zien omdat het de verwachtingen overtreft. Of een bedrijf met een hoge k/w ten opzichte van de sector kan het moeilijk hebben als het niet aan de verwachtingen voldoet.

Koers/winst-ratio’s veranderen in de loop van de tijd, en net als de trend die volgt op de technische analyse, kan een bedrijf perioden hebben waarin het overgewaardeerd en ondergewaardeerd wordt door de markt.

Enorm hoge tegenover enorm lage ratios

Het is aannemelijk dat een k/w van vijf of minder geen opmerkelijk koopje is. Hoewel het misschien lijkt alsof de vooruitzichten van het bedrijf te negatief worden bekeken, is het geen slechte vuistregel om bedrijven met een k/w onder dit niveau uit te filteren. Het suggereert dat de toekomstperspectieven vrij somber zijn en dat er veel te veel problemen zijn voor het management.

Een zeer hoge k/w-verhouding is niet noodzakelijkerwijs een waarschuwingsteken dat de verwachtingen te hoog zijn geworden. Om een klassiek voorbeeld te nemen: de k/w-ratio van Amazon is gestegen van meer dan 70 in het begin van 2011 naar 130 in het midden van het jaar. Maar het aandeel steeg in diezelfde periode met 46% en steeg de komende vijf jaar onophoudelijk. Als een bedrijf kan voldoen aan de verwachtingen die een hoge k/w-verhouding met zich meebrengt, dan kan het zich uitbetalen.

Hoe gebruik je de verhouding bij het beleggen?

De koers/winst-verhouding is een nuttig uitgangspunt. Het is niet het begin en het einde van het onderzoek van een investeerder naar een bedrijf. Het kan zowel de positieve als de negatieve aspecten overdrijven. Het houdt ook geen rekening met essentiële informatie zoals het dividendrendement, het niveau van de schuldenlast van een bedrijf, veranderingen in het management en een heleboel andere zaken.

Wanneer men echter geconfronteerd wordt met honderden, zo niet duizenden verschillende bedrijven, kan het filteren op de k/w-verhouding een goede manier zijn om het universum van de opties te versmallen. Het stelt een belegger in staat om meer te doen om meer te weten te komen over specifieke bedrijven in een sector. Hoewel het mogelijk is om een investeringsstrategie op te bouwen die uitsluitend gebaseerd is op de k/w-ratio, is het misschien beter om dit te beschouwen als een eerste stap op weg naar een investering in een specifiek bedrijf.

Categorieën Beleggen

Plaats een reactie