Liquiditeitsratio’s

Liquiditeitsratio’s analyseren het vermogen van een onderneming om zowel haar kortlopende verplichtingen af te lossen als haar langlopende verplichtingen af te lossen. Met andere woorden, deze ratio’s tonen het kasniveau van een onderneming en het vermogen om andere activa om te zetten in liquide middelen om verplichtingen en andere kortlopende verplichtingen af te lossen.

Liquiditeit is niet alleen een maatstaf voor hoeveel geld een bedrijf heeft. Het is ook een maatstaf voor hoe gemakkelijk het voor het bedrijf zal zijn om genoeg geld op te halen of activa om te zetten in geld. Activa zoals debiteuren, handelseffecten en voorraden zijn voor veel bedrijven relatief eenvoudig om te zetten in liquide middelen op korte termijn. Al deze activa gaan dus in de liquiditeitsberekening van een bedrijf.

De meeste bekende liquiditeitsratio’s:

  • Quick ratio: meet het vermogen van een bedrijf om zijn kortlopende schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden met alleen snelle activa. Snelle activa zijn vlottende activa die binnen 90 dagen of op korte termijn in contanten kunnen worden omgezet. Geldmiddelen, kasequivalenten, beleggingen op korte termijn of verhandelbare waardepapieren en vorderingen op korte termijn worden beschouwd als snelle activa.
  • Current ratio: is een liquiditeits- en effici├źntieratio die het vermogen van een onderneming meet om haar kortetermijnverplichtingen met haar vlottende activa af te lossen. De huidige ratio is een belangrijke maatstaf voor de liquiditeit, omdat de kortetermijnschulden binnen het komende jaar vervallen.

Plaats een reactie