Liquiditeitsrisico

In de context van de verhandelde markten is het liquiditeitsrisico het risico dat men gedurende een bepaalde periode geen activa van een bepaalde omvang kan kopen of verkopen zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de prijs van het actief. Het risico is groot als bijvoorbeeld een grote transactie in korte tijd wordt uitgevoerd in een onvoldoende liquide markt.

Sommige marktdeelnemers hebben aangevoerd dat het liquiditeitsrisico is toegenomen na de wereldwijde financiƫle crisis als gevolg van de kapitaalbeperkingen van banken, waarbij handelaren te maken hebben met hogere kosten voor het aanhouden van voorraden van effecten en het magazijnierisico.

Een bijkomend punt van zorg is dat het verdringen van beleggers in soortgelijke transacties kan leiden tot mismatches tussen bereidwillige kopers en verkopers van bepaalde activa in perioden van stress, wat kan leiden tot een verminderde liquiditeit en een verdere druk op de activaprijzen.

In de context van financiering verwijst het liquiditeitsrisico naar het vermogen van instellingen om verplichtingen te financieren wanneer deze vervallen zonder verlies te lijden door gedwongen te worden minder liquide activa snel te verkopen.

Een aandachtspunt voor de regulering van banken na de crisis is het aanpakken van mismatches tussen de liquiditeit van de activa en passiva van banken. Volgens de Bazel III-regels moeten banken voldoende zeer liquide activa aanhouden om de aansprakelijkheidsvereisten in perioden van stress te dekken.

Organen zoals de Europese Bank Autoriteit en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de International Organization of Securities Commissions hebben getracht het liquiditeitsrisico van beleggingsfondsen te beperken door middel van regels en richtsnoeren die erop gericht zijn mismatches tussen de liquiditeit van fondsbeleggingen en de aangeboden aflossingsvoorwaarden te beperken.

Categorieƫn Economie

Plaats een reactie