Long en short posities – wat is het verschil?

Bij de handel in activa kan een belegger twee soorten posities innemen: long en short. Een belegger kan ofwel een actief kopen (long gaan), ofwel verkopen (short gaan). Long en short posities worden verder gecompliceerd door de twee soorten opties, de call en put. Een belegger kan een long put, een long call, een short put of een short call aangaan. Bovendien kan een belegger long en short posities combineren tot complexe handels- en hedgingstrategieën.

long short verschil

Long posities

In een long (koop)positie hoopt de belegger dat de prijs zal stijgen. Een belegger in een long positie zal profiteren van een prijsstijging. De typische aankoop van aandelen is een long positie.

De naamgeving komt uit het Engels. De gedachtegang is dat men uitgaat van langetermijn waardecreatie.

Bij een long positie is het potentiële nadeel/verlies de aankoopprijs. Het voordeel is onbeperkt.

Relatie met opties

Een long call positie is een positie waarbij een belegger een call optie koopt. Een long call profiteert dus ook van een stijging van de koers van de onderliggende activa.

Bij een long put positie wordt een put optie gekocht. De logica achter het “long” aspect van de put volgt dezelfde logica als bij de long call. Een putoptie stijgt in waarde wanneer de onderliggende waarde in waarde daalt. Een long put stijgt in waarde bij een daling van de onderliggende waarde.

Short posities

Een short positie is precies het tegenovergestelde van een long positie. De belegger hoopt op en profiteert van een koersdaling van het effect. Het uitvoeren of betreden van een short positie is iets ingewikkelder dan de aankoop van het actief.

In het geval van een short positie hoopt de belegger te profiteren van een koersdaling. Dit gebeurt door X aantal aandelen van het bedrijf te lenen van een effectenmakelaar, en vervolgens het aandeel te verkopen tegen de huidige marktprijs. De belegger heeft dan een open positie voor X aantal aandelen bij de makelaar, die in de toekomst moet worden gesloten. Als de koers daalt, kan de belegger X aantal aandelen kopen voor minder dan de totale prijs waarvoor hij hetzelfde aantal aandelen eerder heeft verkocht. Het teveel aan liquide middelen is haar winst.

Het concept van short selling is voor veel beleggers vaak moeilijk te begrijpen, maar het is eigenlijk een relatief eenvoudig proces. Laten we eens kijken naar een voorbeeld dat hopelijk zal helpen dingen voor u te verduidelijken. Stel dat de voorraad “A” op dit moment €50 per aandeel is. Om een of andere reden verwacht u dat de koers van het aandeel zal dalen, en dus besluit u om short te verkopen om te profiteren van de verwachte koersdaling. Uw short verkoop zou als volgt werken:

  • U zet een marginstorting op als onderpand voor uw makelaarskantoor om u 100 aandelen van het aandeel te lenen, die ze al in bezit hebben.
  • Wanneer u de 100 aandelen ontvangt die uw makelaar u heeft uitgeleend, verkoopt u ze tegen de huidige marktprijs van €50 per aandeel. Nu heeft u geen aandelen meer van het aandeel, maar wel de €5.000 die u van de koper van uw 100 aandelen heeft ontvangen (€50 x 100 = €5.000). Er wordt gezegd dat u het aandeel “tekort” heeft omdat u uw makelaar 100 aandelen schuldig bent. (Denk aan het alsof je tegen iemand zei: “Ik heb 100 aandelen te weinig om mijn makelaar terug te betalen.”)
  • Ga er nu van uit dat, zoals u verwachtte, de koers van het aandeel begint te dalen. Een paar weken later is de prijs van het aandeel helemaal gedaald tot €30 per aandeel. U verwacht niet dat het veel of zelfs minder zal gaan, dus u besluit uw korte verkoop te sluiten.
  • U koopt nu 100 aandelen van het aandeel voor €3.000 (€30 x 100 = €3.000). U geeft die 100 aandelen aan uw makelaar om hem terug te betalen voor, te vervangen door, de 100 aandelen die hij u heeft uitgeleend. Na het terugbetalen van de 100 aandelen lening, bent u niet langer “kort” op de voorraad.
  • U heeft een winst van €2.000 gemaakt op uw short sell transactie. U ontving €5,000 toen u de 100 aandelen verkocht die uw makelaar u leende, maar u was later in staat om 100 aandelen te kopen om hem terug te betalen voor slechts €3,000. Uw winst wordt dus als volgt berekend: €5.000 (ontvangen) – €3.000 (betaald) = €2.000 (winst).

Short stock posities worden meestal alleen gegeven aan geaccrediteerde beleggers, omdat het veel vertrouwen vereist tussen de belegger en de makelaar om aandelen uit te lenen om de short verkoop uit te voeren. In feite, zelfs als de short wordt uitgevoerd, is de belegger meestal verplicht om een margindeposito of onderpand te plaatsen bij de makelaar in ruil voor de uitgeleende aandelen.

Andere shortposities: opties en derivaten

Short call posities worden aangegaan wanneer de belegger een call optie verkoopt, of “schrijft”. Een short call positie is de tegenhanger van een long call. De schrijver profiteert van de short call positie als de waarde van de call daalt, of de waarde van de onderliggende waarde daalt.

Short put posities worden aangegaan wanneer de belegger een put-optie schrijft. De schrijver profiteert van de positie als de waarde van de put daalt, of als de waarde van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs van de optie.

Short posities voor andere activa kunnen worden uitgevoerd via een derivaat dat bekend staat als swaps. Een credit default swap is bijvoorbeeld een contract waarbij de emittent een bedrag uitkeert aan de koper als een onderliggend actief faalt of in gebreke blijft.

Conclusie

Er is een grote verscheidenheid aan long- en shortposities die handelaren kunnen innemen. Een goed geïnformeerde belegger zal de vele voor- en nadelen van elk individueel type van long en short posities hebben begrepen voordat hij probeert deze te incorporeren in zijn of haar handelsstrategie.

Categorieën Beleggen

Plaats een reactie