Marktorder vs limiet order

Een order in lekentaal betekent eenvoudigweg een instructie voor een bepaalde actie. We gaan het hier hebben over kapitaalmarkttransacties. Tijdens de uitvoering van een transactie kan er een onvoorziene situatie ontstaan met betrekking tot een perfect moment om een bepaald order uit te voeren. Dit kan worden voorkomen door een bepaald type order te identificeren en te plaatsen om het gewenste resultaat te bereiken.

Order vereisten:

Een order die door een koper of een verkoper wordt geplaatst, vereist in wezen de volgende gegevens:

  • Prijs
  • Hoeveelheid (lotgrootte)
  • Naam / Ticker van een aandeel / effect

Market order

Dit is het meest basistype, waarbij de koper (of verkoper) een bepaalde prijs voor een bepaald aandeel noteert, en de order op dat moment zelf wordt uitgevoerd. Dit is een real-time order, waarbij de koper (of verkoper) een moment kan identificeren waarop de markten een gewenst niveau bereiken en het is het juiste moment om een transactie aan te gaan. De transactie wordt uitgevoerd op het moment dat de partij de eis ingaat.

Bijvoorbeeld, Jaap plaatst een marktorder om 1500 aandelen van ABC te kopen voor €10,00. In dit geval, wanneer de markt €10.00 voor ABC bereikt, plaatst Jaap zijn order om de aandelen te kopen. Echter, net als Jaap, kunnen er veel andere deelnemers zijn die hun orders op dat moment zouden hebben geplaatst. Daarom wordt de order van Jaap tegen de tijd dat deze eindelijk wordt uitgevoerd, misschien wel tot €10.10 of €9.90. Een praktisch probleem kan zich voordoen, wanneer de grootte van het lot niet overeenkomt met de genoteerde prijs, wat betekent dat de verkoper(s) mogelijk een kleiner lot verkoopt (zeg maar 1000 aandelen). Daarom konden slechts 1000 aandelen worden gekocht tegen €10.00, en de rest moest daarna worden verhandeld tegen de best beschikbare prijs.

Limiet order

Dit ordertype is speciaal ontworpen om de verliezen te beperken. Hiermee stelt een koper een limiet aan de koers van het aandeel, waarbij het order alleen wordt uitgevoerd als de spotprijs in de markt gelijk is aan of lager is dan die vastgestelde koers. Dit zorgt ervoor dat de koper, op basis van zijn handelsanalyse van de juiste koers, geen verlies zal lijden als de koersen die limietkoers niet bereiken. Op dezelfde manier kan een verkoper ook een limiet instellen en wordt het order alleen uitgevoerd als de koersen die limiet of hoger bereiken.

Bijvoorbeeld:

Jaap had 1500 aandelen van bedrijf ABC gekocht @ €10.00 per stuk. De markten zijn volatiel en de prijzen blijven schommelen. De huidige spotprijs is €10.50, en Jaap heeft een bearish blik op de markt, dus hij wil ze verkopen. Vandaar dat Jaap instructies geeft voor een limietorder, met een transactie die moet worden uitgevoerd tegen niet minder dan €9.80.

In dit geval zal het order worden uitgevoerd voor potentiële kopers die bieden voor €9.80 of meer voor ABC . Zo is Jaap in staat om winst te maken als aandelen worden verkocht aan €10.00 of meer, en dus zijn verliezen te beperken tot €9.80 per aandeel.

Belangrijkste verschillen tussen market order en limiet order

Laten we het eens hebben over een aantal van de grote verschillen tussen marktorder en limietorder:

  • Zowel de markt- als de limietorders zijn bedoeld om een transactie in de markten uit te voeren, met verschillen in hun uitvoeringsstructuur. Hoewel een limietorder de functionaliteit heeft om een limiet boven de prijs in te stellen, kan het worden gebruikt als een marktorder door de huidige marktprijs in te voeren.
  • Er zijn onbeperkte risico’s verbonden aan marktorders, aangezien de handelaar op de bestaande marktniveaus moet handelen. Het risico wordt vergroot wanneer de transactie in de wachtrij komt te staan en de transactie wordt uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs, die mogelijk buiten de vereiste prijs ligt.
  • Het risico wordt verminderd bij het handelen met een limietorder, aangezien een limiet kan worden ingesteld onder (of boven) die de handel niet wordt uitgevoerd.
  • Beide soorten orders hebben dus hun eigen verdiensten en limieten. Het vereist een diepgaand begrip om te selecteren welke beter werkt voor een bepaalde transactie.

Tabel vergelijking

Market orderLimiet order
-Realtime orders – worden uitgevoerd op dat moment van de markttransactie.Vereist dat de markt een bepaald niveau bereikt dat door de uitvoerder als limiet is vastgesteld.
Uitgevoerd als en wanneer de order wordt geplaatst (als en hoe de wachtrij van orders wordt opgeruimd). Er is geen vereiste van een bepaald marktniveau volgens het order.Wordt alleen uitgevoerd als de markt een bepaald, door de uitvoerder vastgesteld niveau bereikt.
Vereist analytische vaardigheden van de handelaar om de perfecte tijd voor de uitvoering van een transactie te begrijpen, aangezien de transactie onmiddellijk zal worden uitgevoerd zonder enige tijdsdruk.Handelaren kunnen het zich veroorloven om gebruik te maken van proeven en fouten om het vereiste handelsniveau te begrijpen, aangezien het marktniveau al dan niet onmiddellijk het vereiste niveau kan bereiken.
Geen controle over de handel met betrekking tot de vereiste marktprijzenLimietorders zorgen voor controle over de handelsuitvoering van de handelaar.
Er is geen beperking voor de uitvoering van de handel. De handel wordt uitgevoerd zoals en hoe deze in het systeem wordt ingevoerd.-een beperking van de prijs wordt vastgesteld, waardoor de handel al dan niet kan worden uitgevoerd als gevolg van de beschikbaarheid op de markt
Zodra de vereiste tikker begint te worden verhandeld, moet de transactie, als deze in het systeem wordt ingevoerd, worden uitgevoerd, ongeacht wat de koers is.Er is een noodgeval met de order gemarkeerd. Gebrek aan zekerheidsstelling of de geplaatste order al dan niet wordt uitgevoerd.

Conclusie

De marktorder is de standaardmethode die wordt gebruikt voor de handel, met verschillende varianten zoals een limietorder, stop-loss order, peg-orders, enz. Een marktorder kan echt riskant zijn als er een gebrek aan analyse is. Een limietorder is minder riskant en is bedoeld om de verliezen van de partij te beperken. Desalniettemin kan niet worden ontkend dat elke handel op de markt een sterk analytisch inzicht nodig heeft en of het nu gaat om een bepaald type order, er is een goede analyse nodig om de prijs te bepalen waartegen wordt gehandeld.

Categorieën Beleggen

Plaats een reactie