Netto werkkapitaal

Netto werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa en kortlopende verplichtingen van een onderneming. Vlottende activa zijn alle activa die gedurende het boekjaar in contanten kunnen worden omgezet. Kortlopende verplichtingen zijn verplichtingen die gedurende het boekjaar moeten worden terugbetaald.

Netto werkkapitaal is een belangrijke indicator voor een onderneming, omdat het laat zien of een bepaald bedrijf in staat is om zijn verplichtingen binnen een korte periode te betalen. Als het netto werkkapitaal positief is, betekent dit dat het bedrijf voldoende vlottende activa heeft om zijn verplichtingen terug te betalen. Integendeel, als het negatief is, kan dit betekenen dat de onderneming liquiditeitsproblemen heeft en het kan moeilijk zijn voor haar om haar verplichtingen binnen een korte periode terug te betalen.

Netto werkkapitaal is een belangrijke indicator voor beleggers en financiële analisten, omdat het het mogelijk maakt om het vermogen van een bepaalde onderneming te beoordelen om haar verplichtingen binnen een korte periode terug te betalen. Het kan bedrijven ook helpen bij het plannen en beheren van hun liquiditeit.

Om het netto werkkapitaal te berekenen, moet u kortlopende verplichtingen aftrekken van vlottende activa. Dit kan als volgt worden gedaan:

Netto werkkapitaal = vlottende activa-vlottende verplichtingen