Nettowinstmarge

De nettowinstmarge is het percentage van de omzet dat overblijft nadat alle kosten in mindering zijn gebracht op de omzet. De meting laat zien hoeveel winst een bedrijf kan halen uit zijn totale omzet. Het netto-omzetgedeelte van de vergelijking is de bruto-omzet minus alle aftrekposten van de omzet, zoals omzetvergoedingen.

Berekening en voorbeeld

De formule is:

(Nettowinst / Netto-omzet) x 100 = Nettowinstmarge

Stel, een bedrijf heeft een nettowinst van €40.000 in de meest recente maand. Gedurende diezelfde maand had het een omzet van €320.000. Daarmee is de nettowinstmarge als volgt:

(€40.000 nettowinst / €320.000 netto-omzet) x 100 = 12,5% nettowinstmarge

Deze berekening wordt gewoonlijk uitgevoerd voor een standaardverslagperiode, zoals een maand, kwartaal of jaar, en wordt opgenomen in de winst-en-verliesrekening van het bedrijf.

De nettowinstmarge is bedoeld als maatstaf voor het algehele succes van een onderneming. Een hoge nettowinstmarge geeft aan dat een bedrijf zijn producten correct prijst en een goede kostenbeheersing hanteert. Het is nuttig om de resultaten van bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak te vergelijken, aangezien ze allemaal onderworpen zijn aan dezelfde bedrijfsomgeving en hetzelfde klantenbestand, en ongeveer dezelfde kostenstructuren kunnen hebben.

Wat is een goede nettowinstmarge?

Over het algemeen wordt een nettowinstmarge van meer dan 10% als uitstekend beschouwd, hoewel deze afhankelijk is van de sector en de structuur van het bedrijf. In combinatie met de brutowinstmarge kunt u het bedrag van de totale kosten in verband met de verkoop-, algemene en administratieve kosten (die zich op de winst- en verliesrekening bevinden tussen de brutomarge en de nettowinstposten) analyseren.

Analyse

Het is vaak niet raadzaam te kijken naar alleen de nettowinstmarge. Er zijn nog meer factoren afhankelijk die de winstgevendheid van een bedrijf bepalen. Dit zijn onder andere:

  • Vergelijkbaarheid (tussen sectoren). Een lage nettowinstmarge in één bedrijfstak, zoals de levensmiddelenindustrie, zou acceptabel kunnen zijn, omdat de voorraad zo snel omslaat. Omgekeerd kan het nodig zijn om een hoge nettowinstmarge te verdienen in andere industrieën, alleen maar om genoeg cashflow te genereren om vaste activa te kopen of werkkapitaal te financieren.
  • Hefbomen. Een bedrijf kan er de voorkeur aan geven om te groeien met schuldfinanciering in plaats van met eigen vermogen, in welk geval het aanzienlijke rentelasten zal maken, die zijn nettowinstmarge zullen doen dalen. Een financieringsbeslissing heeft dus invloed op de nettowinstmarge.
  • Boekhoudkundige compliance. Een onderneming kan inkomsten- en uitgavenposten opbouwen om aan verschillende boekhoudnormen te voldoen, maar dit kan een onjuist beeld geven van haar kasstromen. Zo kan een grote afschrijvingslast resulteren in een lage nettowinstmarge, ook al zijn de kasstromen hoog.
  • Niet-operationele posten. De nettowinstmarge kan radicaal worden scheefgetrokken door de aanwezigheid van ongewoon grote niet-operationele winsten of verliezen. Zo kan een grote winst op de verkoop van een divisie leiden tot een grote nettowinstmarge, ook al zijn de bedrijfsresultaten van de onderneming slecht.
  • Focus op de korte termijn. Het management van het bedrijf zou bewust kunnen bezuinigen op die kosten die het vermogen van het bedrijf om op lange termijn te concurreren aantasten, zoals onderhoud van apparatuur, onderzoek en ontwikkeling, en marketing, om zo de nettowinstmarge te verhogen. Deze kosten staan bekend als discretionaire uitgaven.
  • Belastingen. Als een onderneming een netto bedrijfsverlies kan doorberekenen in de winst vóór belastingen, kan zij een grotere nettowinstmarge realiseren. Als alternatief kan het management proberen om de erkenning van niet-contante kosten te versnellen om het bedrag van de belastingschuld die het moet registreren in de huidige periode te minimaliseren. Zo kan een specifiek belastingscenario een aanzienlijke impact hebben op de marge.

Plaats een reactie