Omloopsnelheid vaste activa

De omzetratio van vaste activa is een financiële indicator die wordt gebruikt om de effectiviteit van het gebruik van vaste activa door een onderneming te beoordelen. Dit is een van de indicatoren die worden gebruikt bij de analyse van de winstgevendheid van de onderneming.

Vaste activa zijn zaken die de onderneming ten minste één jaar dienen voor de productie of levering van diensten. Dit zijn onder andere gebouwen, machines, apparatuur, voertuigen en andere langetermijnactiva.

Om de omzetratio van vaste activa te berekenen, moet de omzet van de operationele activiteiten van de onderneming worden gedeeld door de gemiddelde saldi van vaste activa voor de verslagperiode.

Als de omzet van een onderneming bijvoorbeeld $ 100.000 was en het gemiddelde saldo van vaste activa voor de verslagperiode $ 50.000 is, dan is de omzetratio van vaste activa 2.

De waarde van de omzetratio van vaste activa kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Als deze indicator hoog is, betekent dit dat het bedrijf zijn vaste activa effectief gebruikt om omzet te genereren. Als het laag is, betekent dit dat de onderneming problemen heeft met het efficiënte gebruik van haar vaste activa, en dit kan een teken zijn dat ze beter moeten worden beheerd.

Houd er rekening mee dat de omzetverhouding van vaste activa slechts een van de vele financiële indicatoren is die worden gebruikt om de winstgevendheid van een onderneming te beoordelen.