Ondernemingswaarde

De ondernemingswaarde (ook wel bedrijfswaarde) van een bedrijf is een schatting van wat het zou kosten om een bedrijf te kopen. Het begint met de marktkapitalisatie (koers van het aandeel maal het aantal aandelen), als maatstaf voor de aankoop van het volledige eigen vermogen van de onderneming. Omdat alle schulden ook zouden moeten worden afbetaald, wordt het bedrag van alle korte- en langetermijnschulden bij de marktkapitalisatie opgeteld. Tot slot wordt ervan uitgegaan dat alle liquide middelen worden overgedragen met het bedrijfseigendom. De liquide middelen van de onderneming en de waarde van haar kortetermijnbeleggingen worden dus afgetrokken van de aankoopprijs, aangezien ze een deel van die aankoopprijs zouden compenseren.

Voorbeeld

Op 7 februari 2020 had Walmart een aandelenprijs van $116,45 en had 2,84 miljard aan aandelen van het bedrijf in omloop. Daarom was de marktkapitalisatie van het bedrijf iets meer dan $330B. In de laatste financiële onthulling van het bedrijf, meldt het $7B in schulden op korte termijn, $44B in schulden op lange termijn, en $8B in contanten en kasequivalenten. Op basis van deze informatie kunnen we de bedrijfswaarde van Walmart schatten.

Ondernemingswaarde = Marktkapitalisatie + totale schulden – cash

Ondernemingswaarde = $330B + $51B – $8B = $373B

Waarom is ondernemingswaarde belangrijk?

De ondernemingswaarde (Enterprise Value in het Engels) van een bedrijf wordt doorgaans beschouwd als een vollediger beeld van de totale waarde van een bedrijf. Terwijl andere waarderingscijfers beschikbaar zijn, kan de bedrijfswaarde worden beschouwd als de geschatte kostprijs voor een overnemer. Ondernemingswaarde is vooral belangrijk in fusie- en overnamesituaties. Bij een buyout benadert de ondernemingswaarde wat er nodig is om de overname te voltooien.

Door de bedrijfswaarden van twee bedrijven te vergelijken, kunt u zien welk bedrijf een betere koop is. Stel je bijvoorbeeld twee bedrijven voor met dezelfde marktkapitalisatie van €100M. Echter, bedrijf A is €10M verschuldigd aan debiteuren. Bedrijf B is schuldenvrij.

U zou een van beide bedrijven kunnen verwerven door elk aandeel in het bedrijf te kopen, tegen een kostprijs van €100 miljoen. Maar zodra u eigenaar bent van het bedrijf, neemt u de controle over alle activa en de verantwoordelijkheid voor alle schulden. Daarom kost de aankoop van bedrijf A een extra €10M aan uitgaven om alle vorderingen op het bedrijf te vereffenen. Hoewel beide bedrijven dezelfde marktwaarde hebben, hebben ze verschillende kapitaalstructuren. Bijgevolg heeft bedrijf A een hogere theoretische overnameprijs van €110M in plaats van €100M.

Ook wanneer u de eigendom van een bedrijf overneemt, krijgt u toegang tot alle activa van het bedrijf. Dus, als bedrijf A €15M aan contant geld heeft en bedrijf B heeft er geen bij de aankoop van bedrijf A, dan verwerft u de €10M aan schulden, maar ook de €15M aan totale contant geld. Die €15M gaat terug in je zak, waardoor een deel van de €110M die je hebt uitgegeven aan het vereffenen van al het eigen vermogen en de schulden, wordt gecompenseerd. Nu heeft het verwerven van bedrijf A een totale nettokostprijs van €95M, waardoor het goedkoper is om te verwerven dan bedrijf B.

Hoe reken je de ondernemingswaarde van een beursgenoteerd bedrijf uit?

Om de totale waarde van een beursgenoteerd bedrijf te begrijpen, moet je al het eigen vermogen en de schuld bij elkaar optellen. Vervolgens kunt u de liquide middelen die bij de aankoop horen aftrekken, omdat dit een deel van de aankoopprijs zou compenseren.

Om de ondernemingswaarde van een bedrijf te schatten, kunt u gebruik maken van de marktkapitalisatie en enkele cijfers die op de balans worden vermeld. Ten eerste, vermenigvuldigt u de koers van het aandeel met het aantal uitstaande aandelen van gewone aandelen om de marktkapitalisatie te krijgen. Voeg vervolgens de korte- en langetermijnschulden toe. Ten slotte trekt u de geldmiddelen en kasequivalenten af. Dat betekent dat de berekening van de bedrijfswaarde er zo uitziet:

Ondernemingswaarde = Eigen vermogen + Schulden – Geldmiddelen + Kasequivalenten

In de praktijk is die formule niet helemaal in overeenstemming met alle details van de berekening van de bedrijfswaarde. Daarom zullen de getallen die zijn afgeleid van financiële modellering een beetje anders zijn.

Een meer volledige berekening van de bedrijfswaarde van een bedrijf zou vereisen dat de boekwaarde van de schuld wordt aangepast aan de markt, en dat er rekening wordt gehouden met preferente aandelen. U zou ook een correctie moeten maken voor minderheidsbelangen in dochterondernemingen.

Omdat bedrijven een geconsolideerde jaarrekening opstellen, bevat de balans informatie over dochterondernemingen die mogelijk niet volledig eigendom zijn van de moedermaatschappij. Daarom moet de waarde van het minderheidsbelang ook worden toegevoegd aan de ondernemingswaarde. Anders zijn er enkele eigendomsbelangen die niet volledig zijn verantwoord.

Hoe reken je de ondernemingswaarde van een privaat bedrijf uit?

Als het bedrijf niet op de beurs wordt verhandeld, is de marktkapitalisatie niet beschikbaar. Om de ondernemingswaarde van een particuliere onderneming te berekenen, zou u dus een alternatieve waarde moeten gebruiken om de uitkoop van bestaande eigenaren vast te leggen.

Informatie over durfkapitalistische investeringen of over-the-counter aandelen kan beschikbaar zijn om de marktwaarde van de onderneming te helpen benaderen. U zou ook een bron moeten vinden die het kassaldo van de onderneming en het schuldbedrag van de onderneming verklaart als haar verklaringen niet openbaar zijn.

Wat is het verschil tussen ondernemingswaarde en beurswaarde?

De marktwaarde van een onderneming is de koers van het aandeel. De totale waarde van alle aandelen wordt de marktkapitalisatie, market cap, of de waarde van het eigen vermogen van de onderneming genoemd. In het algemeen is de marktcap datgene wat investeerders bereid zijn te betalen voor de eigendom van de onderneming, gezien de bestaande activa, passiva en potentiële toekomstige kasstromen.

De waarde van het eigen vermogen vertegenwoordigt alleen het aandelengedeelte van de totale prijs van de onderneming. In bekende termen, zou het zijn wat een persoon zou betalen om uw hypotheek en de akte van uw huis aan te nemen. De ondernemingswaarde is de totale verkoopprijs van uw huis, inclusief de aflossing van die hypotheek.

Wat is een goede waarde voor de ondernemingswaarde?

Als we kijken naar de ondernemingswaarde van een bedrijf, is groter niet altijd beter. Twee bedrijven met dezelfde ondernemingswaarde kunnen zeer verschillende inkomsten, groeipotentieel en schuldenlast hebben. Het ene bedrijf kan een rijzende ster zijn, terwijl het andere op het punt staat om failliet te gaan.

Vergeet niet dat ondernemingswaarde in principe de aankoopprijs van een bedrijf is. Net als winkelen in een huis, betekent het feit dat één huis duurder is niet dat het beter is. En alleen maar omdat iets goedkoper is betekent niet dat het een betere deal is.

De ondernemingsvermenigvuldiging is een betere indicator voor de waarde. Het beschouwt zowel de schuld van het bedrijf als zijn verdiencapaciteit. Een hoge ondernemingswaarde/EBITDA-verhouding kan een signaal zijn dat het bedrijf een hefboomwerking heeft of overgewaardeerd is in de markt. Dergelijke bedrijven kunnen te duur zijn om te verwerven in verhouding tot de inkomsten die zij genereren. Een kleiner veelvoud is meestal een betere koop.

Conclusie en beperkingen

Geen enkel individueel metrisch schilderij geeft een compleet beeld van een bedrijf. De ondernemingswaarde is slechts één manier om te begrijpen wat een bedrijf waard is. Die informatie kan u helpen om te beslissen of u denkt dat het bedrijf een bedrijf is waarin u wilt investeren, gezien de vraagprijs.

Maar er zijn componenten van de berekening die verwarrend kunnen zijn of die niet het volledige verhaal van het bedrijf weergeven. In theorie laat het aandelengedeelte van de vergelijking de markt toe om de prijs te bepalen in groeipotentieel en andere onbekenden. Er is echter geen garantie dat de markt de onderneming correct prijst. Ook zijn niet alle schulden gelijk. Bij het opnemen van schulden in de waardering kan het moeilijk zijn om te beoordelen wat het oplossen van die schulden eigenlijk zou kunnen kosten.

Plaats een reactie