Operationele winstmarge

De operationele winstmarge (ok wel: bedrijfwinstmarge) is de winst die een bedrijf genereert uit zijn bedrijfsactiviteiten. Het toont de financiële levensvatbaarheid van de kernactiviteiten van een bedrijf, vóór eventuele externe financiële of fiscale effecten.

Formule en berekening

De basisberekening van de operationele winstmarge is als volgt:

Operationele winst =

Omzet – kosten van verkochte goederen (bijv directe materialen, directe arbeid en overhead) – verkoops- en administratieve kosten

Nu hebben we dus de operationele winst. Voor de operationele winstmarge delen we de operationele winst door de omzet.

Een voorbeeld: een bedrijf heeft een omzet van €20 miljoen en een bedrijfswinst van €3,5 miljoen. Dit is een operationele winstmarge van 15% (€3 miljoen bedrijfswinst / €20 miljoen omzet).

Analyse

Het is nuttig om de operationele winstmarge punt te volgen op een historische trendlijn om te zien of er veranderingen op lange termijn zijn waarvan het management op de hoogte moet zijn. Het kan ook worden gevolgd in vergelijking met het gemiddelde cijfer voor de sector waarin u actief bent, en ten opzichte van belangrijke concurrenten, om te zien of de kernactiviteiten van het bedrijf concurrerend zijn.

De kosten die in de berekening van de operationele winstmarge zijn opgenomen, bestaan zowel uit variabele kosten als uit vaste kosten. Deze berekening leidt niet noodzakelijkerwijs tot een subtotaal voor een contributiemarge (die is afgeleid van de opbrengsten minus de variabele kosten), waarbij de vaste kosten onder de contributiemarge worden vermeld. In plaats daarvan kan iedere vorm van presentatie worden gebruikt. Het belangrijkste punt is dat de niet-operationele kosten niet in de berekening worden meegenomen; in plaats daarvan worden ze in mindering gebracht op de operationele winstmarge om tot de nettowinstmarge te komen. De kosten die niet in de berekening van de bedrijfswinstmarge zijn opgenomen, omvatten het volgende:

  • Inkomstenbelastingen
  • Rentelasten
  • Rente-inkomsten
  • Winst of verlies op de verkoop van activa

Vergelijken met andere kengetallen

Een andere definitie van de bedrijfswinstmarge is dat deze gelijk is aan de brutomarge; dit is de opbrengst minus de kosten van de verkochte goederen. De operationele winst wordt ook wel de bedrijfsinkomensmarge genoemd, oftewel de winst uit inkomsten en belastingen (EBIT).

Plaats een reactie