Volatiliteit

volatiliteit beleggen

De volatiliteit van de financiĆ«le markten wordt gedefinieerd als het tempo waarin de prijs van een effect (belegging) stijgt of daalt, gelet op een bepaalde reeks van rendementen. Het wordt vaak gemeten … Lees verder

Netto werkkapitaal

netto werkkapitaal

Het netto-werkkapitaal (net working capital) is een liquiditeitsberekening die het vermogen van een onderneming meet om haar kortlopende verplichtingen af te lossen met vlottende activa. Deze meting is belangrijk voor het management, … Lees verder

Verschil brutowinst en nettowinst

brutowinst nettowinst verschil

Bruto- en netto-inkomen worden vaak door veel mensen verward, omdat ze de neiging hebben om verschillende betekenissen te hebben als het gaat om het loon, de lonen of het zakendoen in het … Lees verder

Liquiditeitsratio’s

Liquiditeitsratio’s analyseren het vermogen van een onderneming om zowel haar kortlopende verplichtingen af te lossen als haar langlopende verplichtingen af te lossen. Met andere woorden, deze ratio’s tonen het kasniveau van een … Lees verder

OPEX (Operating Expenses)

opex voorbeelden

Operating expenses (OPEX) zijn kosten die niet direct verband houden met de productie van de goederen of diensten, maar die gewoonlijk tijdens de normale bedrijfsactiviteiten worden gemaakt. Met andere woorden, dit zijn … Lees verder

CAPEX

capex voorbeelden

Een capital expenditure (CAPEX) is een uitgave die een onderneming doet voor de aankoop van nieuwe apparatuur of de verbetering van haar langlopende activa, namelijk materiĆ«le vaste activa. In het Nederlands wordt … Lees verder

Cash Ratio

Cash ratio formule berekenen

De cash ratio of cash coverage ratio is een liquiditeitsratio die het vermogen van een onderneming meet om haar kortlopende verplichtingen af te lossen met alleen geldmiddelen en kasequivalenten. De cash ratio … Lees verder