CAPEX

capex voorbeelden

Een capital expenditure (CAPEX) is een uitgave die een onderneming doet voor de aankoop van nieuwe apparatuur of de verbetering van haar langlopende activa, namelijk materiële vaste activa. In het Nederlands wordt … Lees verder

Cash Ratio

Cash ratio formule berekenen

De cash ratio of cash coverage ratio is een liquiditeitsratio die het vermogen van een onderneming meet om haar kortlopende verplichtingen af te lossen met alleen geldmiddelen en kasequivalenten. De cash ratio … Lees verder

Sharpe Ratio

sharpe ratio voorbeeld

De Sharpe-ratio is een beleggingsmeting die wordt gebruikt om het gemiddelde rendement boven de risicovrije volatiliteit per eenheid te berekenen. Met andere woorden, het is een berekening die het werkelijke rendement van … Lees verder

CAGR

CAGR formule

CAGR staat voor compound annual growth rate. Naar het Nederlands vertaald komt het ongeveer neer op samengesteld jaarlijks groeipercentage. Het is een financiële investeringsberekening die het percentage meet dat een investering jaarlijks … Lees verder

EBITDA

EBITDA, wat staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, is een financiële berekening die de winstgevendheid van een bedrijf meet voor aftrekposten die vaak als irrelevant worden beschouwd in het … Lees verder

EBIT

EBIT formule

EBIT of winst voor rente en belastingen, ook wel bedrijfsopbrengsten genoemd, is een rentabiliteitsmeting die de bedrijfswinst van een bedrijf berekent door de kosten van verkochte goederen en de bedrijfskosten af te … Lees verder