Sharpe Ratio

sharpe ratio voorbeeld

De Sharpe-ratio is een beleggingsmeting die wordt gebruikt om het gemiddelde rendement boven de risicovrije volatiliteit per eenheid te berekenen. Met andere woorden, het is een berekening die het werkelijke rendement van … Lees verder

WACC Weighted Average Cost of Capital

WACC formule

Weighted Average Cost of Capital (WACC) is een financiële ratio die de financierings- en verwervingskosten van een onderneming berekent door de schuld- en vermogensstructuur van het bedrijf te vergelijken. Met andere woorden, … Lees verder

CAGR

CAGR formule

CAGR staat voor compound annual growth rate. Naar het Nederlands vertaald komt het ongeveer neer op samengesteld jaarlijks groeipercentage. Het is een financiële investeringsberekening die het percentage meet dat een investering jaarlijks … Lees verder

EBITDA

EBITDA, wat staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, is een financiële berekening die de winstgevendheid van een bedrijf meet voor aftrekposten die vaak als irrelevant worden beschouwd in het … Lees verder

EBIT

EBIT formule

EBIT of winst voor rente en belastingen, ook wel bedrijfsopbrengsten genoemd, is een rentabiliteitsmeting die de bedrijfswinst van een bedrijf berekent door de kosten van verkochte goederen en de bedrijfskosten af te … Lees verder

Handelsoorlog

china vs handelsoorlog

De internationale handel is een belangrijk onderdeel van de economie van veel landen. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld in 2018 voor meer dan 2000 miljard euro aan goederen geïmporteerd. Omdat import en … Lees verder

In-the-money, at-the-money en out-of-the-money

Bij het bespreken van de handel in opties hoort u vaak mensen praten over opties die “in-the-money”, “at-the-money” of “out-of-the-money” zijn. Een optie die in-the-money is een optie die een intrinsieke waarde … Lees verder

Uitoefenprijs opties

Wanneer u een optie koopt, gaat u akkoord met het kopen (in het geval van een call-optie) of verkopen (in het geval van een put-optie) van een bepaald effect tegen een vaste … Lees verder

Marktorder vs limiet order

Een order in lekentaal betekent eenvoudigweg een instructie voor een bepaalde actie. We gaan het hier hebben over kapitaalmarkttransacties. Tijdens de uitvoering van een transactie kan er een onvoorziene situatie ontstaan met … Lees verder

Liquiditeit vs solvabiliteit

liquiditeit solvabiliteit verschil

Liquiditeit verwijst naar het vermogen van de onderneming om aan haar financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen of naar de snelheid waarmee een onderneming haar vlottende activa in contanten kan omzetten. … Lees verder