Call Optie

Een call-optie is een contract dat een belegger het recht geeft om een bepaalde hoeveelheid aandelen of een ander actief te kopen tegen een bepaalde prijs en met een bepaald tijdsbestek. Het … Lees verder

Nettowinstmarge

De nettowinstmarge is het percentage van de omzet dat overblijft nadat alle kosten in mindering zijn gebracht op de omzet. De meting laat zien hoeveel winst een bedrijf kan halen uit zijn … Lees verder

Omloopsnelheid vaste activa

De omloopsnelheid van de vaste activa vergelijkt de netto-omzet met de netto-vaste activa. Het wordt gebruikt om het vermogen van het management te evalueren om omzet te genereren uit zijn investering in … Lees verder

Operationele winstmarge

De operationele winstmarge (ok wel: bedrijfwinstmarge) is de winst die een bedrijf genereert uit zijn bedrijfsactiviteiten. Het toont de financiële levensvatbaarheid van de kernactiviteiten van een bedrijf, vóór eventuele externe financiële of … Lees verder

Quick ratio

Quick ratio analyse wordt gebruikt om het vermogen van een bedrijf om zijn rekeningen te betalen te onderzoeken. In essentie toont elke quick ratio van 2:1 of beter aan dat een bedrijf … Lees verder

Current ratio

De current ratio meet het vermogen van een organisatie om haar rekeningen op korte termijn te betalen. Het is een gebruikelijke maatstaf voor de kortetermijnliquiditeit van een bedrijf. De verhouding wordt door … Lees verder

Winst per aandeel

Winst per aandeel (WPA) is slechts één van de vele hulpmiddelen die beleggers in hun gereedschapskist hebben om de gezondheid van een bedrijf te analyseren en de totale waarde ervan te schatten. … Lees verder

Rendement op eigen vermogen

Het rendement op eigen vermogen is een belangrijke waardemeter voor een aandeel. Rendement eigen vermogen staat in het Engels bekend als Return on Equity (ROE) .Toch beoordeelt de meerderheid van de beleggers … Lees verder

Opties notatie

Optienotatie illustratie

Opties kunnen ingewikkeld zijn. Een van de redenen hiervoor is vaak de notatie van opties. In dit artikel leggen we eenvoudig uit hoe de notatie werkt aan de hand van een voorbeeld. … Lees verder

Bied en laat koers

bied laat koers verschil

De huidige aandelenkoers de koers van de laatste handel in een aandeel. Het is een historische prijs – maar tijdens de markturen is dat meestal slechts enkele seconden geleden voor aandelen die … Lees verder