Quick ratio

De liquiditeitsratio is een betrouwbare manier om te bepalen hoe goed een bedrijf zijn financiële verplichtingen op korte termijn kan terugbetalen. Liquiditeitsratio ‘ s helpen beleggers en analisten te beoordelen of het bedrijf in de nabije toekomst aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen, wat van groot belang is voor het voortbestaan en de verdere groei.

Er zijn veel verschillende liquiditeitsratio ‘ s, maar de meest gebruikte zijn: current liquidity ratio, cash liquidity ratio en total liquidity ratio.

De huidige liquiditeitsratio, ook wel kortetermijnliquiditeitsratio genoemd, meet de verhouding tussen vlottende activa en kortlopende financiële verplichtingen. Vlottende activa zijn activa die snel en gemakkelijk kunnen worden omgezet in contanten, zoals contanten, lopende rekeningen of debiteuren van klanten. Financiële verplichtingen op korte termijn zijn verplichtingen die het bedrijf binnen de komende 12 maanden moet terugbetalen, zoals kortlopende leningen, verplichtingen aan leveranciers of belastingen die moeten worden betaald.

De huidige liquiditeitsratio wordt als volgt berekend:

Current liquidity ratio = (vlottende activa) / (financiële verplichtingen op korte termijn)