Rendement op eigen vermogen

Het rendement op eigen vermogen is een belangrijke waardemeter voor een aandeel. Rendement eigen vermogen staat in het Engels bekend als Return on Equity (ROE) .Toch beoordeelt de meerderheid van de beleggers de prestaties van een bedrijf meestal aan de hand van de winst per aandeel. Toch is dit niet de juiste methode…

Wanneer een bedrijf winst maakt, wordt deze meestal in het bedrijf gehouden om het eigen vermogen te vergroten. Als het bedrijf het volgende jaar de winst per aandeel met 15% verhoogt, terwijl de reserves van het bedrijf ook met 15% zijn aangegroeid, is dit niet echt spectaculair te noemen.

Dit kan je een beetje vergelijken met geld op een spaarrekening zetten en ieder jaar de intresten kapitaliseren.

Om de werkelijke prestaties van een bedrijf te meten, kan je dus beter gebruik maken van de term rendement op eigen vermogen. Hoe hoger het rendement op het eigen vermogen (in het engels spreekt men van return on equity) is, hoe beter het bedrijf het ervan af brengt.

Het is immers een betere prestatie wanneer een bedrijf een hoge winst realiseert met weinig eigen vermogen, dan het bedrijf dezelfde winst realiseert met een berg eigen vermogen.

Als een bedrijf jaar na jaar een hoog rendement op eigen vermogen realiseert, wil dit ook zeggen dat het eigen vermogen toeneemt. Dit heeft ook een invloed op de schulden van een onderneming: bedrijven met een hoog rendement op eigen vermogen hebben weinig of geen bijkomend kapitaal nodig om te groeien, ze genereren zelf genoeg kapitaal om alle bijkomende investeringen te financieren.

Ook het tegenovergestelde is waar: bedrijven met een laag rentabliteit eigen vermogen, hebben steeds nood aan vers kapitaal.

De invloed van schulden op een bedrijf, is erg groot. Schulden kunnen zelfs een hefboom zijn voor het rendement op eigen vermogen. Stel dat de structuur van bedrijf XYZ er zo uitziet:

Bedrijf A vóór schulden levert een rendement op het eigen vermogen van 25%. Men beslist om een lening aan te gaan, waardoor de schulden van het bedrijf stijgen. De rente op het vreemd kapitaal bedragen 6%, maar de opbrengst bedraagt 25%.

Met deze lening koopt men bijvoorbeeld bijkomende machines, waardoor het bedrag van de activa met dezelfde som toeneemt. We zien dat het eigen vermogen in beide gevallen hetzelfde blijft, maar het bedrijf realiseert meer winst door de bijkomende lening.

We zien dat het rendement stijgt van 25% naar 30%. Deze stijging is enkel toe te schrijven aan het toegenomen kapitaal en vloeit niet voort uit een groei van de bedrijfsvoering.

Het is relatief gemakkelijk om de winst te vergroten wanneer men de beschikking heeft over veel kapitaal. Kapitaal dat geïnvesteerd kan worden tegen een rendement van 25%, zorgt immers voor meer winst. Een hoog rendement op eigen vermogen kan dit eigen vermogen spectaculair doen toenemen.

Wanneer deze bijkomende winst echter gerealiseerd wordt met geleend kapitaal, raden we de beleggers aan om zeer goed uit te kijken.

Bedrijven met veel schulden komen immers in de problemen wanneer de economie slechter gaat. Vele schulden betekent een zware financiële last. Daarom is het beter om te investeren in bedrijven die een hoog rendement op eigen vermogen halen, met relatief weinig schulden. Deze ondernemingen voorzien zelf in hun kapitaal en hebben zeer weinig nood aan bijkomend geleend geld.

De berekening van het
rendement op eigen vermogen

De berekening van deze ratio is simpel:

Winst / Eigen vermogen

Waarbij met eigen vermogen het totaal bezit aan geld, goederen en vorderingen na aftrek van schulden wordt bedoeld.

Hoe hoger, hoe beter

Je vraagt je nu misschien af: allemaal goed en wel, maar hoeveel bedraagt een goed rendement op eigen middelen?

Wel, de vuistregel is: hoe hoger, hoe beter. Vind je een zeer goed bedrijf, dat aan alle voorwaarden voldoet, met weinig schulden en een zeer hoog rendement, kan je best in deze onderneming investeren.

Een rendement op eigen vermogen van 15% is een zeer goede leidraad, maar het kan altijd beter. Of wat denk je van het rendement van Coca-Cola: in 1988 realiseerde deze frisdrankenproducent het ongelooflijke rendement van 33%

Als je in 1988 $100.000 had geïnvesteerd in dit uitzonderlijke bedrijf, had je in 1996 ongeveer $952.804 mogen bijschrijven op je bankrekening. Het is dus niet verwonderlijk dat een hoog rendement op eigen vermogen meer dan welkom is.

Plaats een reactie