Verschil boekwaarde marktwaarde

Boekwaarde en marktwaarde zijn twee concepten die vaak worden verward of als identiek worden beschouwd. Hoewel beide termen verwijzen naar de waarde van een actief, verschillen ze aanzienlijk van elkaar.

Boekwaarde is de waarde die een actief in de boeken van het bedrijf heeft ingevoerd. Dit kan de aankoopprijs, afschrijvingskosten of andere kosten zijn die zijn vastgesteld door boekhoudregels. De boekwaarde is historisch en geeft niet altijd de werkelijke waarde van het actief weer.

Marktwaarde daarentegen is de prijs waartegen een actief op een bepaald moment op de markt kan worden verkocht. Dit zijn de kosten die marktdeelnemers bereid zijn te betalen voor dit actief. De marktwaarde is afhankelijk van vele factoren, zoals vraag en aanbod in de markt, de economische situatie, de financiële toestand van het bedrijf dat dit ding bezit, en nog veel meer.

Het verschil tussen boekwaarde en marktwaarde kan zeer groot zijn en van invloed zijn op vele aspecten van de economische activiteit. In een situatie waarin de marktwaarde de boekwaarde overschrijdt, kan de betrokken onderneming bijvoorbeeld besluiten het actief te verkopen en winst te maken. Integendeel, als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde, kan het voor de onderneming moeilijk zijn om dit actief door te verkopen en een verlies te herstellen.