Volatiliteit

beleggen in financiële markten brengt risico ‘ s met zich mee en een van de belangrijkste risicofactoren is volatiliteit, dat wil zeggen prijsvolatiliteit. Volatiliteit verwijst naar veranderingen in de prijzen van activa zoals aandelen, grondstoffen, valuta ‘ s of obligaties en kan de prestaties van beleggingen beïnvloeden.

Hoge volatiliteit betekent grote prijsschommelingen, wat riskant kan zijn voor beleggers, omdat hun beleggingen in korte tijd sterk kunnen toenemen of afnemen. Lage volatiliteit betekent daarentegen stabiele prijzen en minder risico voor beleggers.

Beleggers moeten altijd rekening houden met volatiliteit bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Sommige beleggers nemen graag risico ‘ s en zoeken naar activa met een hoge volatiliteit, omdat ze in korte tijd grote winsten kunnen opleveren. Anderen daarentegen geven er de voorkeur aan te beleggen in activa met een lage volatiliteit om scherpe prijsschommelingen te voorkomen.

Volatiliteit is een van de vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van investeringsbeslissingen. Beleggers moeten de prijsgeschiedenis van de activa die ze willen kopen zorgvuldig bestuderen om hun volatiliteit beter te begrijpen en er rekening mee te houden bij het nemen van beslissingen.