Wacc weighted average cost of capital

De WACC, of weighted average cost of capital, is een indicator die wordt gebruikt om de gemiddelde kosten van alle soorten kapitaal te bepalen die door een bedrijf worden gebruikt. Het wordt berekend als het product van de waarden van de afzonderlijke soorten kapitaal en de bijbehorende kosten en de som van deze producten.

WACC is een zeer belangrijke indicator omdat het u in staat stelt om de kosten van verschillende soorten kapitaal te vergelijken en te bepalen welke van hen het meest winstgevend is voor een bepaald bedrijf. Zo kan het bedrijf de juiste keuze maken om zijn activiteiten te financieren en onnodige verliezen te voorkomen.

Om de WACC te berekenen, is het noodzakelijk om rekening te houden met alle soorten kapitaal die de onderneming gebruikt om haar activiteiten te financieren. Dit zijn onder andere:

Eigen vermogen, dat wil zeggen financiële middelen die door bedrijfseigenaren worden bijgedragen;
Buitenlands kapitaal, dat wil zeggen middelen die van buitenaf worden aangetrokken, bijvoorbeeld in de vorm van bankleningen of obligatieleningen;
Cash Capital, dat wil zeggen, contant geld en andere activa die snel en gemakkelijk kunnen worden omgezet in geld.