Wat zegt de beta van een aandeel een uitleg over beweeglijkheid

De bètaversie van een aandeel is een indicator die laat zien hoeveel een bepaald aandeel zijn waarde ten opzichte van de markt verandert. De bèta-waarde is een getal in het bereik van 0 tot 1 (of hoger dan 1) dat ons vertelt hoe gevoelig een aandeel is voor veranderingen in aandelenkoersen in de markt.

Als een aandeel bijvoorbeeld een bètaversie van 0,5 heeft, betekent dit dat wanneer de markt met 1% groeit, de waarde van dit aandeel met 0,5% zal stijgen. Als het aandeel daarentegen een bètaversie van 2 heeft, betekent dit dat wanneer de markt met 1% groeit, de waarde van dit aandeel met 2% zal stijgen.

Volatiliteit is een maat voor hoeveel de prijs van een bepaald aandeel of ander financieel instrument in de loop van de tijd verandert. In tegenstelling tot de bètaversie, die constant is voor een bepaald aandeel, kan de volatiliteit in de loop van de tijd veranderen. Als een aandeel bijvoorbeeld een hoge volatiliteit heeft, betekent dit dat de prijs in korte tijd heel vaak en sterk fluctueert.

Zowel bèta als volatiliteit zijn belangrijke indicatoren voor beleggers, omdat ze hen helpen de risico ‘ s te beoordelen die gepaard gaan met beleggen in de betreffende aandelen. Aandelen met een hoge rente zijn gevoeliger voor veranderingen in de markt, wat betekent dat hun waarde in de loop van de tijd ingrijpender kan veranderen. Aandelen met een hoge volatiliteit zijn daarentegen onvoorspelbaarder en kunnen risicovoller zijn voor beleggers.

De bètaversie van een aandeel is dus een indicator die laat zien hoeveel een bepaald aandeel zijn waarde ten opzichte van de markt verandert. Volatiliteit, aan de andere kant, is een maat voor hoeveel de prijs van een bepaald aandeel in de loop van de tijd verandert.