Beta van een aandeel: Een uitleg over beweeglijkheid

De beta (β), naar het grieks, is een graadmeter van de volatiliteit, ofwel beweeglijkheid van een aandeel. Een aandeel met een hoge beta heeft gewoonlijk een groter risico en een hogere verwachte return. De beta is een graadmeter van risico en onderdeel van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) dat de relatie tussen systematisch risico en return beschrijft.

Berekening beta

De beta wordt berekend aan de hand van varianties. Variantie komt uit het kansrekenen: het geeft de mate van spreiding van een reeks aan. Als waardes (in dit geval slotkoersen van een aandeel) ver uit elkaar liggen, is de variantie hoog. De variantie wordt berekend als de som van het gekwadrateerde verschil tussen een slotkoers en de gemiddelde slotkoers over een periode.

De beta gebruikt deze variantie als volgt: het is de covariantie van het aandeel en de marktkoers (een statistiek die aangeeft in welke mate twee variabelen van elkaar afhangen) gedeeld door de variantie van het onderzochte aandeel.

 

De tijdshorizon die voor het berekenen van Beta gehanteerd wordt verschilt. Soms wordt data op basis van enkele weken gehanteerd, terwijl meestal data van (meerdere) jaren gebruikt wordt.

Interpretatie beta

De beta-coefficient toont direct de relatie in spreiding met het gemiddelde van de markt. Volgens bovenstaande formule kunnen de waarden van beta als volgt geinterpreteerd worden:

Waarde Beta (β)Interpretatie
β = 1Het rendement van een aandeel veranderd gelijk met de markt
β > 1Het rendement van aandeel verandert sneller dan dat van de markt
β < 1Het rendement van een effect verandert minder dan de markt
β = 0Het rendement van aandeel is niet afhankelijk van markt. Er is geen correlatie.
β < 0Het rendement van een aandeel verandert negatief aan de markt. Wanneer de markt stijgt, daalt het aandeel en vice versa
Een rekenvoorbeeld

In het scenario dat de beta constant is (wat in het echt vrijwel nooit zo is, de beta is een historische graadmeter) kunnen we met een voorbeeld het effect van de beta (hypothetisch) laten zien:

  • Stel, de markt stijgt over een periode met 10%, zou een aandeel met β=1 ook 10% moeten stijgen, terwijl een aandeel met β=3 wel 30% zou stijgen.

Een negatieve beta zou betekenen dat het aandeel daalt met een stijging op de aandelenmarkt. Voor gewone aandelen is een negatieve beta over een langere periode voor aandelen niet te verwachten, terwijl sommige derivaten (bijvoorbeeld put-opties) in waarde toenemen met een negatieve beta.

Relatie met prijs opties

Het Black and Scholes model wordt gebruikt om de theoretische prijs van opties te bepalen. Hiervoor zijn vijf factoren van invloed: de aandeelprijs, de prijs van uitoefening van de optie, de tijd tot het verlopen van de optie, de risico-vrije rente en: de volatiliteit.

Voor de volatiliteit kan de β-waarde gebruikt worden. Met een hogere β-waarde is de verwachting dat een optie sneller in-the-money belandt, daar een hogere kans op koersschommelingen.

Conclusie

De beta is een mooie graadmeter van de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de referentiemarkt. Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden: Zoals eerder vermeld: de Beta is gebaseerd op slotkoersen, ofwel: historische gegevens. Dit zijn momentopnamen en zij hoeven dus niets te zeggen over de toekomstige mate van beweeglijkheid.

Categorieën Beleggen

Plaats een reactie