Winst per aandeel

De winst per aandeel vertegenwoordigt het deel van de bedrijfsinkomsten dat beschikbaar is voor de houders van gewone aandelen. De maatregel wordt nauwlettend gevolgd door de beleggers, die hem gebruiken om de prestaties van een bedrijf in te schatten.

De formule voor de winst per aandeel is het netto-inkomen van een bedrijf minus eventuele dividenden op preferente aandelen, gedeeld door het aantal uitstaande gewone aandelen. Het aantal uitstaande aandelen wordt gewoonlijk uitgedrukt als het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen over de verslagperiode. De formule is:

(Nettoresultaat – Dividenden in preferente aandelen) ÷ Aantal uitstaande gewone aandelen

Voorbeeld en berekening

Zo meldt een bedrijf bijvoorbeeld €200.000 aan netto-inkomsten. Het bedrijf gaf ook €40.000 uit als dividend aan de houders van haar preferente aandelen. Het gewogen gemiddelde aantal uitstaande gewone aandelen gedurende de periode bedroeg 1.000.000. De berekening van de winst per aandeel is als volgt:

(€200.000 netto-inkomen – €40.000 dividend) ÷ 1.000.000 gewone uitstaande aandelen

= €0,16 winst per aandeel

Verwaterde winst per aandeel

De verwaterde winst per aandeel (Engels: diluted earnings per share) is een uitbreiding van de winst per aandeel. Hierin worden ook de effecten van verwisselbare financiële instrumenten en uit door ook de effecten van de conversie van verwisselbare instrumenten en uitstaande aandelenwarrants op te nemen (waardoor het bedrag van de winst per aandeel afneemt). Indien een onderneming een groot aantal van deze converteerbare instrumenten heeft uitgegeven, zou het bedrag van de verwaterde winst per aandeel aanzienlijk lager kunnen zijn dan het bedrag van de gewone winst per aandeel.

Het concept van de winst per aandeel kan worden uitgebreid om ook de procentuele verandering in de winst per aandeel in de tijd te berekenen, waardoor beleggers een beter beeld krijgen van de ontwikkeling van de winst per aandeel. De maatstaf is ook nuttig voor het vergelijken van de resultaten van ondernemingen van verschillende omvang, aangezien hun resultaten worden gereduceerd tot een gemeenschappelijke maatstaf.

Conclusie

Het winst per aandeel concept is van enige waarde voor de belegger, maar het negeert verschillende andere factoren, zoals:

  • De efficiëntie waarmee een bedrijf zijn kapitaal gebruikt om zijn activiteiten te financieren
  • De vooruitzichten voor de toekomstige verkoop van haar producten (bijvoorbeeld een sterk verwachte toename in de verkoop)
  • Trends in de uitgaven in de loop van de tijd (bijvoorbeeld kostenbesparingen, of schaalgrootte)
  • De waarde van de immateriële activa die door een bedrijf worden gegenereerd, zoals de inspanningen op het gebied van branding en marketing

Om deze redenen is het belangrijk dat een belegger de winst per aandeel slechts beschouwt als een van de de verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van een onderneming.

Plaats een reactie